WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys simplicity is the ultimate sophistication

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Regióny

Estimated reading: 2 minutes 45 views

Postup krokov ako založiť región, ako vonkajšiu hranicu digitalizovanej oblasti. Hranice je možne vyklikať ako polygón (pospájane GPS súradnice) ľubovoľne a kedykoľvek zmeniť.

Krok č.1

Pri zakladaní prvého regiónu systém ponúkne možnosť nájsť ho na mape podľa názvu alebo adresy. 

Pri dopĺňaní ďalších regiónoch sa obrazovke po stlačení tlačidla Založenie ponúkne rovnaká možnosť vyhľadania ako pri prvom regióne. Takto je možné vytvoriť viac regiónov súčasne aj so správnym geografickým umiestnením.      

Krok č.2

Do vyhľadávacieho poľa zadajme mesto a adresu hľadanej časti.

Krok č.3

Klikaním jednotlivých bodov na mapovom podklade vytvorte polygón. Polygón sa uzatvára automaticky posledným kliknutím na prvý vytvorený bod regiónu na mape.

Krok č.4

Stlačne tlačidlo Založenie a vyplňte Názov regiónu a vyberte farbu regiónu. Systém utomaticky dopočítava aj odhadovanú plochu regónu. 

Krok č.5

Po vyplnení všetkých potrebných údajov stlačíte tlačidlo Ulož a vyber a systém Vás automatiky prepne do časti Zóny

Pri potrebe posunúť alebo zmeniť región je možné použiť ikonu zmeny polygónu (prvá ikona v riadku tlačidiel).

V prípade potreby zmazať región, je potrebné stlačiť  tlačidlo výmazu (stredná ikona v riadku tlačidiel). Systém si pre bezpečnosť vyžiada ešte potvrdenie.

Upozornenie: V prípade výmazu regiónu sa automaticky vymažú všetky podradené zóny a zariadenia!

Zanechať komentár

CONTENTS