WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys simplicity is the ultimate sophistication

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Úvod

Estimated reading: 1 minute 115 views

Cieľom tejto príručky je oboznámiť používateľov s možnosťami IoT platformy WorkSys a jej jednotlivými nastaveniami, aby sa ľahko a rýchlo podarilo z WorkSys vyťažiť maximum efektivity a úspor. WorkSys predstavuje efektívne riešenie digitalizácie v priemysle. 

Zanechať komentár

CONTENTS