WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Jednoduchosť WorkSys je najvyššou sofistikovanosťou

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.3.2023

Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.3.2023 (update release 02/2023) Prinášame ďalšie novinky, ktoré aj vďaka Vašim podnetom pomáhajú neustále zdokonaľovať samotný produkt WorkSys.Space v jednotlivých jeho častiach. V tomto release pokračujeme vo vylepšeniach v časti Performance Dashboard.  Performace Dashboard ponúka

Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.1.2023

Aj touto cestou by sme vás radi informovali o novinkách, ktoré prinášame na platforme WorkSys.Space v jednotlivých jej častiach. Tento rok by sme radi priniesli sadu noviniek, ktoré odpovedajú dlhodobo plánovanému rozvoju platformy s kombinovanými zákazníckymi podnetmi a nápadmi ako

WorkSys ako nástroj efektívnej energetiky a úspor

O možnostiach WorkSys riešenia a nie len v energetike sme diskutovali v podcaste pre časopis MM Průmyslové spektrum.  Spolu s riaditeľom firmy Kongsberg Automotive p. Janom Cholvadtom ( aktívny zákazník platformy WorkSys ) sme sa snažili ukázať, ako ľahko a

Vitajte vo WorkSys komunite …

Portál online.worksys.space Portál online.worksys.space poskytuje príležitosť na získanie alebo zdieľanie skúseností alebo osvedčených postupov pri implementácii a prevádzke WorkSys IIoT platformy prinášajúcej komplexnú digitalizáciu podniku. Portál je otvorený komukoľvek, kto sa chce o efektívnej digitalizácii dozvedieť viac. Tu budú koncentrované

WorkSys – Implementačné kroky

Kontaktujte nás a my sa ozveme ( najneskôr do 48 hod.) Kontaktujte nás a naplánujte si s nami predstavenie WorkSys. Ozveme sa Vám najneskôr do 48 hodín a po stretnutí poskytneme prístup do nášho „živého“ WorkSys Demo prostredia. Objavovanie WorkSys

WorkSys – Efektívna a transparentná implementácia

Jedným z významných faktorov indikujúcich efektívnosť riešenia je aj priebeh a efektívita samotnej implementácie. To isté platí aj o samotnej cene produktu, či jeho časti. Vo WorkSys robíme všetko preto, aby sme udržali nie len transparentnosť v cenotvorbe, ale aby

Digitálna transformácia II. (krátky sprievodca)

Aké technológie sú dôležité pre digitálnu transformáciu? Technológia poháňa potrebu digitálnej transformácie a podporuje digitalizáciu organizácie. Aj keď žiadna jedna aplikácia alebo technológia neumožňuje transformáciu, niekoľko je pre digitalizáciu zásadných: cloud computing, ktorý organizácii poskytuje rýchlejší prístup k jej softvéru,

Digitálna transformácia I. (krátky sprievodca)

Čo je digitálna transformácia? Digitálna transformácia je začlenenie počítačových technológií do produktov, procesov a stratégií organizácie. Organizácie vykonávajú digitálnu transformáciu, aby lepšie zapojili a slúžili svojim zamestnancom a zákazníkom, a tým zlepšili svoju schopnosť konkurovať. Iniciatíva digitálnej transformácie, často rozsiahla,