WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Nové funkcie platformy WorkSys.Space (4Q/2023)

Nové funkcie platformy WorkSys.Space (update release 4Q/2023) Prinášame ďalšie novinky z oblasti funkcionalít, ktoré sme aj vďaka Vašim podnetom doplnili za posledný kvartál do platformy  WorkSys.Space. Stále viac a viac sa nám darí aj vďaka spolupráci s Vami, takto neustále

Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.3.2023

Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.3.2023 (update release 02/2023) Prinášame ďalšie novinky, ktoré aj vďaka Vašim podnetom pomáhajú neustále zdokonaľovať samotný produkt WorkSys.Space v jednotlivých jeho častiach. V tomto release pokračujeme vo vylepšeniach v časti Performance Dashboard.  Performace Dashboard ponúka

Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.1.2023

Aj touto cestou by sme vás radi informovali o novinkách, ktoré prinášame na platforme WorkSys.Space v jednotlivých jej častiach. Tento rok by sme radi priniesli sadu noviniek, ktoré odpovedajú dlhodobo plánovanému rozvoju platformy s kombinovanými zákazníckymi podnetmi a nápadmi ako

WorkSys ako nástroj efektívnej energetiky a úspor

O možnostiach WorkSys riešenia a nie len v energetike sme diskutovali v podcaste pre časopis MM Průmyslové spektrum.  Spolu s riaditeľom firmy Kongsberg Automotive p. Janom Cholvadtom ( aktívny zákazník platformy WorkSys ) sme sa snažili ukázať, ako ľahko a

Vitajte vo WorkSys komunite …

Portál online.worksys.space Portál online.worksys.space poskytuje príležitosť na získanie alebo zdieľanie skúseností alebo osvedčených postupov pri implementácii a prevádzke WorkSys IIoT platformy prinášajúcej komplexnú digitalizáciu podniku. Portál je otvorený komukoľvek, kto sa chce o efektívnej digitalizácii dozvedieť viac. Tu budú koncentrované

WorkSys – Implementačné kroky

Kontaktujte nás a my sa ozveme ( najneskôr do 48 hod.) Kontaktujte nás a naplánujte si s nami predstavenie WorkSys. Ozveme sa Vám najneskôr do 48 hodín a po stretnutí poskytneme prístup do nášho „živého“ WorkSys Demo prostredia. Objavovanie WorkSys

WorkSys – Efektívna a transparentná implementácia

Jedným z významných faktorov indikujúcich efektívnosť riešenia je aj priebeh a efektívita samotnej implementácie. To isté platí aj o samotnej cene produktu, či jeho časti. Vo WorkSys robíme všetko preto, aby sme udržali nie len transparentnosť v cenotvorbe, ale aby

Digitálna transformácia II. (krátky sprievodca)

Aké technológie sú dôležité pre digitálnu transformáciu? Technológia poháňa potrebu digitálnej transformácie a podporuje digitalizáciu organizácie. Aj keď žiadna jedna aplikácia alebo technológia neumožňuje transformáciu, niekoľko je pre digitalizáciu zásadných: cloud computing, ktorý organizácii poskytuje rýchlejší prístup k jej softvéru,

Digitálna transformácia I. (krátky sprievodca)

Čo je digitálna transformácia? Digitálna transformácia je začlenenie počítačových technológií do produktov, procesov a stratégií organizácie. Organizácie vykonávajú digitálnu transformáciu, aby lepšie zapojili a slúžili svojim zamestnancom a zákazníkom, a tým zlepšili svoju schopnosť konkurovať. Iniciatíva digitálnej transformácie, často rozsiahla,