WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

Digitálna stratégia je cestou malých krokov k veľkým cieľom

Často kladené otázky
 • Na čo sa zamerať?
 • Ak budeme viac digitálny, čo to prinesie biznisu?
 • Čo nové, alebo akú inú výhodu mi digitalizácia prinesie?
Optimalizácia súčasných procesov 

Aj lietadlo je vlastne „firma riadená dátami“ – aj napriek tomu že dosahuje vyššiu rýchlosť, má vďaka digitalizácii aj vyššiu efektívnosť, podporu riadenia cez merané dáta a vyššiu bezpečnosť vďaka technológiám

 • Zbierajte a spresňujte údaje a zrychlujte a podporte číslami rozhodovací proces
 • Zvyšujte transparentnosť a následne efektívnosť procesov cez ich digitalizáciuu
Ochrana investícii do digitalizácie

Využite všetko dobré a digitálne a zaintegrujte to do spoločného miesta. Rôznorodosť aktuálne nasadených riešení nie je prekážkou, ale prirodzeným stavom.

 • Všetky doteraz digitalizované procesy spojte integračne do jedného miesta.
 • Vzájomné prepojenie riešení (vertikál) pomáha získať ďalšie úspory a efektivitu
 • Vzájomným prepojením systémov viete zvýšiť počet automatizovateľných procesov aj medzi jednotlivými vertikálami a vytvoriť systémy efektívnejšie systémy včasného varovania.
Nenechajte sa zamknúť v riešeniach

Ponechajte si slobodu vo výbere súčasných aj budúcich technologických a SW investícii.

 • Dobrý digitálny IIoT systém dokáže rýchlo a efektívne integrovať všetky súčasné ako aj budúce riešenia vertikál
 • Dátovou centralizáciou zvyšujeme digitálne pokrytie firemných procesov pre zvýšenie sebapoznania a rýchlejšie hľadanie efektivity a úspor
 • Prepojením jednotlivých vertikál sa systémy vedia vzájomne dátovo obohatiť a zefektívniť a repoužiť dáta do iných vertikál
 • Systém vie dobre fungovať aj bez integrácie na plánovacie a ekonomické systémy, ale ich napojením sa zvyšuje kvalita údajov a kvalita pri automatizovanom, alebo manažérskom rozhodovaní
 • Dobrý digitálny IIoT systém umožňuje ľahko aplikovať nové technológie a SW pre doplnenie chýbajúcich dát

Digitalizácia - Evolučné kroky

Kľúčové faktory efektívnej digitalizácie

Otvorenosť

Použité IoT komponenty a zariadenia v prostredí firmy (EDGE) musia zaručovať OTVORENOSŤ a tým jednoduchú konektivitu riešení tretích strán, plnohodnotnú komunikáciu medzi zariadeniami, zber dát a prenos automaticky zbieraných alebo vypočítaných dát na platforme.

Štandardy

Konektivita a integrovateľnosť je založená na schopnosti využívať existujúce ŠTANDARDY, či už technologické, komunikačné alebo IT.

Interoperabilita

 

Interoperabilita je schopnosť aktívne prepojiť dva a viac systémov tak, aby na udalosť v jednom systéme bolo možné reagovať akciou v inom systéme. Vďaka prepojeniu už na úrovni EDGE vrstiev sa skracuje komunikačný čas a aj vďaka tomu je možné realizovať plnú aplikačnú INTEROPERABILITU ako najvyšší princíp celého procesu digitalizácie v priemysle.

 

Digitalizácia - Digitálny ekosystém - Systém systémov

Nová a efektívna architektúra založená na službách

Nebojte sa nahradiť doteraz na všetko používané on-premise riešenia, za riešenia typu SaaS (riešenie ako služba). Je to nielen finančne efektívnejšie, ale aj praktickejšie. Treba si uvedomiť, že pri týchto typoch softvérových služieb odpadajú náklady ma prevádzku, aktualizácie verzii, náklady na lokálne serverové komponenty. S rastúcim počtom zbieraných údajov sa tento nepomer bude viac a viac prejavovať.

Často sa demagogicky argumentuje bezpečnosťou údajov, ale mnohokrát je bezpečnost cloudových riešení (dodávaných ako služba) niekoľkokrát vyššia, ako pri on-premise riešení inštalovaných vo firme. A dnes, ked sa už pre ERP systémy (napr. SAP, IFS a pod.) odporúča cloudové riešenie, tak monitoring výroby nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko.      

Pri dobrých IIoT zariadeniach a riešeniach  sa  predpokladá, že môžu byť v nahradené za nové, lepšie. Ked vás táto informácia neprekvapuje pri kamerách, senzoroch či iných HW jednotkách pravidelne menených, tak sa nebojte túto vlastnosť vyžadovať aj od SW komponentov, či riešení.  

WorkSys prináša možnosť efektívne rozdeliť funkčnosť a záťaž medzi zariadenia inštalované na shopfloore podniku tzv. EDGE zariadenia a CLOUD riešenia

Nové modrené architektúry využívajú EDGE zariadenia na zabezpečenie prvotného napojenia, spracovania a vyhodnotenia automaticky zbieraných údajov zo strojových alebo softvérových riešení. Zariadenia typu EDGE sa stávajú klučovými integračnými bodmi a nástrojom pre škálovateľnosť a schopnosť realizovať automatizovateľné interoperabilné scenáre. 

CLOUD služby alebo platformy už vytvárajú silnú vrstvu pre interpretáciu, vizualizáciu a ďalšie analýzy podporujúce rozhodovanie na základe údajov. 

 

Závery

 • Dobrá vnútropodniková architektúra ekosystémov internetu vecí do veľkej miery závisí od potenciálu nájsť efektívny pomer medzi EDGE a CLOUD riešeniami.
 • Projekty Smart Industry IoT brzdila neschopnosť a nepripravenosť systémov internetu vecí vytvárať efektívne prepojenia EDGE a CLOUD a interoperabilitu na úrovni vrstvy EDGE. Dnes to už dobrá systémy vrátane WorkSys zvládajú.
 • Správne navrhnutá najmodernejšia technológia musí umožňovať interoperabilitu na úrovni vrstvy EDGE  integrovať a akceptovať existujúce systémy nasadenia, ktoré boli doteraz ignorované.