WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

Nové funkcie platformy WorkSys.Space (4Q/2023)

Nové funkcie platformy WorkSys.Space (update release 4Q/2023) Prinášame ďalšie novinky z oblasti funkcionalít, ktoré sme aj vďaka Vašim podnetom doplnili za posledný kvartál do platformy  WorkSys.Space. Stále viac a viac sa nám darí aj vďaka spolupráci s Vami, takto neustále

Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.3.2023

Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.3.2023 (update release 02/2023) Prinášame ďalšie novinky, ktoré aj vďaka Vašim podnetom pomáhajú neustále zdokonaľovať samotný produkt WorkSys.Space v jednotlivých jeho častiach. V tomto release pokračujeme vo vylepšeniach v časti Performance Dashboard.  Performace Dashboard ponúka

Nové funkcie WorkSys zo dňa 19.1.2023

Aj touto cestou by sme vás radi informovali o novinkách, ktoré prinášame na platforme WorkSys.Space v jednotlivých jej častiach. Tento rok by sme radi priniesli sadu noviniek, ktoré odpovedajú dlhodobo plánovanému rozvoju platformy s kombinovanými zákazníckymi podnetmi a nápadmi ako