WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Jednoduchosť WorkSys je najvyššou sofistikovanosťou

Nové funkcie platformy WorkSys.Space

(update release 4Q/2023)

Prinášame ďalšie novinky z oblasti funkcionalít, ktoré sme aj vďaka Vašim podnetom doplnili za posledný kvartál do platformy  WorkSys.Space. Stále viac a viac sa nám darí aj vďaka spolupráci s Vami, takto neustále zdokonaľovať samotný produkt v jednotlivých jeho častiach, aby jeho používanie bolo ľahké a intuitívne, ale hlavne aby to bola pre Vás viac zábava ako práca. 

V poslednom čase sme sa sústredili hlavne na Performance Dashboard, ale máme pre Vás aj novinky vo Factory Dashboarde a Factory studiu.  

Priniesli sme však aj úplnú novinku v moduloch a pripravili sme nový modul Public API Dashboard, ktorý Vám uľahčí posielanie údajov nazbieraných na platforme do externého prostredia cez bezpečné a štandardné API rozhranie. Pre komplexnosť nového modulu si jeho detaily predstavíme samostatne v januári 2024. 

Poďme si postupne predstaviť nové funkcionality v jednotlivých existujúcich moduloch. 

Nové funkcie vo Factory Studio (FS)

Plánovač (Scheduler)

Prax ukázala, že je niekedy nevyhnutné v určitých časových intervaloch korigovať niektoré hodnoty v atribútoch digitálnych entít. Alebo v určitých časových intervaloch spočítavať hodnoty jednej, alebo viac digitálnych entít v zložitejších vzorcoch ako štatistické, či Controllingové ukazovatele. 

Presne an tieto úlohy je určený Plánovač (Scheduler). Je vďaka nemu možné naplánovať jednorazovú úlohu alebo opakovateľnú úlohu. Podporuje od jednoduchých výpočtov, cez už známe agregácie, až po komplexné query.  

Nový mapový podklad (satelitné mapy)

V prípade ak si chcete svoje objekty pozrieť inak ako na na mapovom podklade, tak sme pripravili novú vrstvu máp – satelitné mapy. Veríme, že Vám to pomôže zreálniť predstavu o umiestnení  jednotlivých existujúcich, resp. plánovaných objektoch.

Klasický mapový podklad
Satelitný mapový podklad

Rovnaký mapový podklad (satelitné mapy) sme vložili aj do Factory Dashboardu.

Klasický mapový podklad
Satelitný mapový podklad

Nové funkcie v Performance Dashboard (PD)​

Performance Dashboard, ako rýchly a efektívny analytický nástroj je jednoznačne najpoužívanejšou časťou systému. Aj preto sa snažíme ho neustále vylepšovať, alebo dopĺňať o ďalšie príjemné funkčnosti, ktoré budú šetriť Váš čas. Poďme si ich predstaviť. 

Založenie KPI s predlohou

Pre rýchlejšie vytváranie KPI sme vytvorili možnosť cez nové tlačidlo vytvoriť kópiu existujúceho KPI a upraviť na vlastné potreby.  Prinášame tým ďalšiu úsporu v čase pri vytváraní nových, podobných KPI.

KPI typu tabuľka s možným exportom do .xlsx a .csv

Aj keď sa snažíme pracovať v tabuľkových prehľadoch minimálne, lebo je to pre ľudský mozog menej efektívna a namáhavejšie forma porozumenia dát, tak sa občas nevyhneme ani potrebnému exportu dát. Horná hranica 10 tisíc záznamov/na stránku by mala byť dostačujúca na pomocné doanalyzovoanie v MS Excel.

KPI series - Vybrať si farbu pre každú stĺpec či čiaru

Pribúdajúca komplexnosť grafov prináša potreby ponechať farebnosť vizualizovaných prvkov vo Vašich rukách. Tak prinášame možnosť, vybrať farbu grafického prvku podľa vašich potrieb a želaní. 

Už v súčasnom období pre vás pripravujeme ďalšie novinky a vylepšenia. Na záver roka mi dovoľte aj touto cestou poďakovať za doterajšiu spoluprácu a aj v mene WorkSys.Space tímu Vám zaželať krásne, pohodové Vianočné sviatky a úspešný rok 2024.