WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

WorkSys – Užívateľská príručka

Estimated reading: 1 minute 216 views
Úvod
Úvod

Cieľom tejto príručky je oboznámiť používateľov s možnosťami

Základné funkcie
Základné funkcie

Prístup do WorkSys systému je pre používateľov realizovateľný

Factory Dashboard
Factory Dashboard

Factory Dashboard Predstavuje alternatívu digitálneho dvojčaťa, rozšírenú o

Factory Studio
Factory Studio

Factory Studio Predstavuje vyspelý variant managementu zariadení (device

Performance Dashboard
Performance Dashboard

Performance Dashboard Predstavuje moderný a efektívny bezpapierový reportovací

Digital Intelligence
Digital Intelligence

Digital Intelligence Systém umožňuje funkčne prepojiť priamo z

EcosystemStore
EcosystemStore

Ecosystem Store Koncentruje a katalogizuje v praxi overené

Logs&Events
Logs&Events

Log & Events Táto časť platformy koncentruje všetky

Zanechať komentár

CONTENTS