WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Prístup k podpore – HelpDesk

Estimated reading: 1 minute 71 views

Kliknutím na ikonu podpory sa vám zobrazí funkčné menu, z ktorého si môžete vybrať prepnutie sa na stránku  Podpory (Helpdesk). Prístup na stránku podpory (Helpdesk) vytvára váš dodávateľ WorkSys a je pre vybraných kľúčových používateľov.  

Prepnutie sa na stránku podpory (Helpdesk)
Stránka podpory (Helpdesk)

Rovnako je možne si z daného menu zobraziť odkliknutím aj online dokumentáciu. 

Prepnutie sa na stránku online dokumentácie.

Zanechať komentár

CONTENTS