WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Grafické prvky na hornej lište

Estimated reading: 3 minutes 73 views

Factory Studio spája možnosť vytvorenia logickej štruktúry vrstiev (napr. podľa geografického umiestnenia) s umiestnením jednotlivých digitálnych zariadení. 

Horná lišta je trvalo prítomná počas celej doby používania  časti Factory Studia. Predstavuje miesto, kde má používateľ vždy k dispozícii všetky dôležité funkcie cez jednotlivé tlačidlá.

Zobrazenie hornej lišty vo Factory Studiu

Zoznam grafických komponentov na lište

Rýchly výber modulu

Táto časť umožňuje rýchle prepnutie modulu bez potreby použiť Domovskú obrazovku platformy. 

Plánovač zmeny hodnoty

V prípade potreby vykonania zmeny konkrétnej hodnoty v presne stanovenom čase je možné použiť funkciu plánovača zmeny.

Stredná sada funkčných ikon

Vytvorenie a editácia regiónov (najvyššia úroveň štruktúry). Zväčša určuje vonkajšie hranice digitalizovanej časti.

Vytvorenie a editácia zón v ľubovoľnej štruktúre.

Vytvorenie a editácia zariadení (digitálnych bodov).

Možnosť použiť obrázkový typ súboru (JPG,BMP a pod.) ako obkreslovací podklad pri tvorbe a umiestňovaní regiónov, zón alebo zariadení.

Výber jazyka pre web grafické rozhranie

Kliknutím na danú ikony, si viete plynule prepnúť komunikačný jazyk bez potreby sa zo systému odhlásiť.  Medzi základne inštalované jazyky patrí (Slovenčina, Čeština, Angličtina, Nemčina). V prípade potreby, vie dodávateľ doplniť ďalší potrebný jazyk.

Alarmy (Watcher)

Kliknutím na danú ikony, sa zobrazí zoznam zadaných alarmov. Rovnako je to cesta, kade zadať nové alarmy. Cieľom je vlastnosť, kedy platforma stráži Vami zadané hraničné hodnoty údajov z digitálnych objektov, bez ohľadu na miesto ich vzniku.   

Online podpora

Kliknutím na danú ikony, sa zobrazí možnosť spustiť online podporu (Helpdesk) alebo sa prepnúť na online dokumentáciu.   

Profil používateľa

Kliknutím, sa zobrazí možnosť zmeniť cez Nastavenie doteraz používané heslo, alebo sa korektne odhlásiť z WorkSys platformy (Odhlásenie).

Zanechať komentár

CONTENTS