WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Dashboard

Estimated reading: 1 minute 112 views

Factory Dashboard

Predstavuje alternatívu digitálneho dvojčaťa, rozšírenú o možnosť viacerých rôzne geograficky vzdialených priemyselným objektov alebo oblastí. Na mapovom podklade umožňuje vizualizovať jednotlivé digitálne body, digitálne oblasti alebo digitálne procesy. Veľmi efektívne sa dá použiť ako nástroj na facility management s údajmi v reálnom čase.    

Zanechať komentár

CONTENTS