WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Dashboard

Estimated reading: 1 minute 99 views

Factory Dashboard

Představuje alternativu digitálního dvojčete, rozšířenou o možnost mít více různých geograficky vzdálených průmyslovým objektů nebo oblastí. Na mapovém podkladu umožňuje vizualizovat jednotlivé digitální body, digitální oblasti nebo digitální procesy. Velmi efektivně lze použít jako nástroj pro facility management s údaji v reálném čase.

Leave a Comment

CONTENTS