WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Zařízení (Správa zařízení)

Estimated reading: 4 minutes 72 views

Poslední, ale ne méně důležitou částí Factory Studia je část pro správu zařízení (Device managament).

Každé Zařízení lze přiřadit pod Region, Zónu nebo dokonce pod již existující zařízení.

Postup kroků jak založit nové zařízení je velmi jednoduchý. Je však velmi prospěšné si uvědomit, že zařízení (nebo jiné objekty vstupu dat reprezentované zařízením) jsou zdrojem dat, která budou následně zpracována.

Při zakládání zón jsme dbali na správně vytvořenou organizační strukturu a nyní bychom měli dbát, aby přiřazení zařízení byla do správné zóny a na správné úrovni, aby následně snadno poskytovala správná data pro grafy.

Krok č.1

Klepnutím na ikonu Zařízení se přepnete do správy zařízení (Device managament)

Přepnutí ze správy zón do správy zařízení

Krok č.2

Klepnutím do pravé části organizační úrovně (na příslušnou zónu) nastavíte místo připojení nově vytvářeného zařízení. K ověření místa připojení je jeho název viditelný i v okně Vložte zařízení v pravém horním rohu mapového podkladu.

Krok č.3

Klepnutím do levé části menu s oblastmi zařízení (na příslušnou oblast zařízení) se vám rozbalí jednotlivá zařízení jejich výběrem si můžete příslušně zařízení umístit na mapový podklad. Zařízení lze vytvořit jako:

  • Polygon – je-li zařízení prostorově významně např. linka nebo velký stroj, kde by jednoduchý bod na mapovém podkladu dostatečně nevystihl jeho podstatu
  • Bod – Na mapě vznikne bod (tvar slzy s ikonou zařízení)
  • Bez pozice – tento výběr se používá v případě, že umísťujeme další zařízení pod stávající a to podřazené zařízení má stejnou mapovou pozici jako zařízení pod které jej přiřazujeme

Krok č.4

Po výběru umístění se v pravé části menu objeví pole pro vyplnění pro nové zařízení.

Klepnutím na zaklikávací pole Vytvořte TB identifikátor vytvoříte jedinečný identifikátor zařízení (obvykle číslo), které se po uložení přes stisk tlačítka Ulož, automaticky vygeneruje do pole TB identifikátor, které při zakládání Zařízení ještě není vidět.

Rovněž je důležité, abyste vyplnili Název zařízení a dané zařízení přiřadili do příslušné Skupiny (stejně výběrem) ze struktury levého menu z Factory Dashboardu.

Do pole Skupina je možno přiřadit i více identifikátorů skupin, neboť je logické, že některá zařízení jsou použita pro více účelů. Např. Kamera může sloužit pro kontrolu bezpečnosti a tak bude v sekci Bezpečnost, ale zároveň slouží díky AI funkcím i pro počítání výrobků nebo pracovníků a proto může mít přiřazenu také skupinu Monitoring výroby.

Krok č.5

Po uložení zařízení se příslušné zařízení zobrazí iv pravé logické nebo organizační struktuře.

V případě, že potřebujete zařízení změnit nebo vymazat, je to možné provést příslušnými ikonami zobrazenými na úrovni názvu zařízení (Tužka  = změna a Odpadní koš = vymazání zařízení).

Rovněž je samozřejmě možné změnit iniciální barvu ikony nebo změnit iniciální hodnoty jednotlivých atributů. Hodnoty jednotlivých atributů lze měnit kdykoli a systém se ke změně chová, jako kdyby byl daný údaj získán přímo ze zařízení. Díky této vlastnosti lze Factory Studio využít i pro vstup dat.

Časové razítko změny hodnoty atributu odpovídá datum a času uložení dané změny. Systém selektivně identifikuje pouze změněná data.

Leave a Comment

CONTENTS