WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Regiony

Estimated reading: 3 minutes 53 views

Postup kroků jak založit region, jako vnější hranici digitalizované oblasti. Hranice lze vyklikat jako polygon (pospojované GPS souřadnice) libovolně a kdykoli změnit.

Krok č.1

Při zakládání prvního regionu systém nabídne možnost nalézt jej na mapě podle názvu nebo adresy.

Při doplňování dalších regionech se obrazovce po stisku tlačítka Založení nabídne stejná možnost vyhledání jako u prvního regionu. Takto lze vytvořit více regionů současně i se správným geografickým umístěním.

Krok č.2

Do vyhledávacího pole zadejte město a adresu hledané části.

Krok č.3

Klikáním jednotlivých bodů na mapovém podkladu vytvořte polygon. Polygon se uzavírá automaticky posledním kliknutím na první vytvořený bod regionu na mapě.

Krok č.4

Stiskne tlačítko Založení a vyplňte Název regionu a vyberte barvu regionu. Systém utomaticky dopočítává i odhadovanou plochu regonu.

Krok č.5

Po vyplnění všech potřebných údajů stisknete tlačítko Ulož a vyber a systém Vás automatiky přepne do části Zóny.

Při potřebě posunout nebo změnit region lze použít ikonu změny polygonu (první ikona v řádku tlačítek).

V případě potřeby smazat region, je třeba stisknout tlačítko výmazu (střední ikona v řádku tlačítek). Systém si pro bezpečnost vyžádá ještě potvrzení.

Upozornění: V případě výmazu regionu se automaticky vymažou všechny podřazené zóny a zařízení!

Leave a Comment

CONTENTS