WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard – Tvorba komponenty typu Textové pole

Estimated reading: 1 minute 66 views

Komponenta typu Textové pole se používá v Panelech pro tvorbu nadpisů a hlavičkové označování bloků komponent.

Po výběru komponenty Textové pole se zobrazí následující obrazovka, která umožňuje běžně formátování textu a nastavování typu textu.

Poznámka: U Komponenty typu Textové pole není třeba vyplnit pole Název ani Popis, neboť samotný text je mnohdy plně dostačující.

Leave a Comment

CONTENTS