WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Úvodní obrazovka

Estimated reading: 4 minutes 56 views

Úvodní obrazovka představuje to první, co uživatel uvidí po přihlášení do systému WorkSys. Velice jsme si dali záležet, aby všechny grafické komponenty byly uživatelsky ergonomické a intuitivní. Rovněž jsme dbali, aby se uživatel nevnořoval hlouběji než 3-4 úrovně, aby si dokázal mentálně udržet hladinu vnoření ve které se právě nachází.

Je pro nás jako autory řešení velmi důležité, aby se uživatel rychle a efektivně orientoval ve stovkách až tisících údajů a objektů bez pocitu rizika ztracení se v systému. I pro tento fakt jsme se nebáli učinit revoluční rozhodnutí směřující k disruptivnímu pohledu na funkcionalitu grafického rozhraní.

V dalších částech si popíšeme jednotlivé části, které má uživatel k dispozici.

Domovská obrazovka (Home page)

Pokud budete mít i přes tato vylepšení pocit, že by se dalo něco dělat efektivněji, neváhejte nám to dát vědět (např. do komentářů). Věříme, že spolu se nám podaří vylepšovat produkt k vaší spokojenosti.

Factory Dashboard

Představuje alternativu digitálního dvojčete, rozšířenou o možnost mít více různě geograficky vzdálených průmyslovým objektů nebo oblastí. Na mapovém podkladu umožňuje vizualizovat jednotlivé digitální body, digitální oblasti nebo digitální procesy. Velmi efektivně lze použít jako nástroj pro facility management s údaji v reálném čase.

Factory Studio

Představuje vyspělou variantu managementu zařízení (device management). Umožňuje uživateli vytvářet objekty přímo na mapovém podkladu, řadit je do logických celků s umisťováním do logické struktury organizace. Finální definice zařízení se potom přiřazují do jednotlivých celků a zároveň na mapový podklad.

Performance Dashboard

Představuje moderní a efektivní bezpapírový reportovací nástroj, kde si uživatelé mohou sami vytvářet a spravovat jednotlivé reporty (Panely). Panely jsou postaveny jako samoobslužné (bez potřeby programátorského zásahu) a jsou personalizované. Panely se skládají z komponentů, ve kterých mohou být umístěny grafy, obrázky, videa, a pod. Všechny údaje jsou vizualizovány v reálném čase.

Digital Intelligence

Systém umožňuje funkčně propojit přímo z platformy i vlastní Byznys Intelligence nebo Digital Intelligence systém pro hlubší a detailnější analýzu dat. Nejčastěji propojovanými systémy jsou např. Qlik, Power BI, Tableau a podobně. Stejně tak lze v Performance Dashboard systému sdílet jejich vizuální interpretace dat (widgety).

Ecosystem Store

Koncentruje a katalogizuje v praxi ověřená řešení a nabízí zákazníkům první alternativu při hledání příslušné funkční části pro pokrytí potřeby digitalizace dané části. Je možné, že tam naleznete i více možných alternativ k řešení vaší potřeby. Systém WorkSys samozřejmě umožňuje integrovat i jiná než v seznamu uvedená řešení včetně těch, co již máte u vás instalováno.

Log & Events

Tato část platformy koncentruje všechna důležitá systémová hlášení a incidenty, včetně notifikačních hlášení. Získáváte tím absolutní přehled o všem, co se ve vašem tenantu děje a zda vše probíhá podle vašich očekávání.

Leave a Comment

CONTENTS