WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Výhody a principy WorkSys platformy

Estimated reading: 2 minutes 64 views

WorkSys je otevřená platforma integrující více aplikací, které tvoří inteligentní místo / továrnu / firmu.

Platforma WorkSys IoT přináší mnohé zajímavé výhody, implementační rychlost a efektivitu, která pomáhá firmám při implementaci procesů digitalizace. Platforma je horizontálně škálovatelná a je vybudována s použitím „open-source“ technologií pro větší bezpečnostní transparentnost.

Je možné zajistit i geografické clustrování a vysokou dostupností. Její opravdu silnou výhodou je robustnost a vysoká míra efektivity a flexibility. To znamená, že každý jeden uzel dokáže zpracovávat a řídit desetitisíce až statisíce zařízení.

Platforma s uživatelem komunikuje přes web rozhraní, čímž se stává široce dostupnou pro většinu zařízení. Velmi efektivně dokáže zpracovávat a spravovat pravidla chování na základě údajů bez ohledu na vznik nebo původ údajů.

Popis vrstiev architektúry systému (od EDGE až po Cloud)

Systém WorkSys dokáže pokrýt všechny vrstvy IT architektury. Díky efektivní a škálovatelné EDGE vrstvě dokáže pospojovat technologie i software do efektivně koncentrovaných míst a homogenizovat a zefektivnit datový transport do cloud vrstvy.

EDGE vrstva je obvykle instalována ve výrobní nebo logistické části firmy a zároveň vytváří místo pro dočasný backup dat v případě ztráty konektivity na cloud vrstvu. Přenos dat do cloud vrstvy většinou obchází „běžný“ internet a díky IPSec tunelům je plně bezpečný, bez možnosti „odchytávat“ data během přenosu. Bezpečnost systému WorkSys je jedním z jeho dominantních předností.

Leave a Comment

CONTENTS