WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Dashboard – Mapový podklad

Estimated reading: 2 minutes 57 views

Mapový podklad slouží k základní a přehledné vizualizaci lokalizace regionů, zón a jednotlivých zařízení. Umístěním na mapový podklad (pomocí GPS souřadnic) je definována pozice prvku. Je možné zadat pozici jako polygon (typicky regiony a zóny) nebo jako jeden bod (typicky zařízení). Je však rovněž možné zadat i samotné zařízení jako polygon (plošný útvar na mapě). Pokud je zařízení na mapě umístění jako bod, tak je zobrazeno svou specifickou ikonkou, která je definována v rámci typu zařízení (typ entity, entity type). Ikonku nelze uživatelsky měnit, uživatel si ale může při vytváření zařízení určit barvu ikonky (fill colour). Seznam ikonek se dynamicky rozšiřuje, a proto není součástí tohoto dokumentu.

Zobrazení prvků na mapovém podkladu je podmíněno filtry:

  • filtr regionů a zón (Pravé menu)
  • filtr typu zařízení (Levé menu)
  • kombinovaný filtr (Horní lišta – Filtr)
  • filtr pro podmíněné vybarvení

Aktivací/vypnutím jednotlivých filtrů se dynamicky přizpůsobuje aktuální zobrazení prvků na mapě. Pomocí tlačítek (+/-) nebo pomocí kolečka na myši lze mapový podklad přibližovat a oddalovat. Současným přidržením klávesy CTRL a levého tlačítka myši lze tažením po mapovém podkladu měnit sklon pohledu na mapu. Tuto funkci lze rovněž provést stisknutím obou tlačítek myši současně a potažením nahoru, resp. dolů.

Klepnutím na konkrétní prvek na mapě (region, zóna, zařazení) se zobrazí jeho detail v pravém menu a zároveň se ikonka vybraného zařízení začne pohybovat.

V případě, že nastavení přiblížení mapy způsobí překrytí ikonek (ikonky při změně přiblížení nemění svou velikost), dojde k vytvoření seskupení zařízení (tzv. cluster). Klepnutím na ikonku seskupení se zobrazí okno se seznamem zařízení uvnitř seskupení.

Leave a Comment

CONTENTS