WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Dashboard – Mapový podklad

Estimated reading: 2 minutes 60 views

Mapový podklad slúži na základnú a prehľadnú vizualizáciu lokalizácie regiónov, zón a jednotlivých zariadení. Umiestnením na mapový podklad (pomocou GPS súradníc) je definovaná pozícia prvku. Je možné zadať pozíciu ako polygón (typicky regióny a zóny) alebo ako jeden bod (typicky zariadenie). Je však rovnako možné zadať aj samotné zariadenie ako polygón (plošný útvar na mape). Ak je zariadenie na mape umiestnenie ako bod, tak je zobrazené svojou špecifickou ikonkou, ktorá je definovaná v rámci typu zariadenia (typ entity, entity type). Ikonku nie je možné používateľsky meniť, používateľ si ale môže pri vytváraní zariadenia určiť farbu ikonky (fill colour). Zoznam ikoniek sa dynamicky rozširuje, a preto nie je súčasťou tohto dokumentu.

Zobrazenie prvkov na mapovom podklade je podmienené filtrami:

  • filter regiónov a zón (Pravé menu)
  • filter typu zariadení (Ľavé menu)
  • kombinovaný filter (Horná lišta – Filter)
  • filter pre podmienené vyfarbenie

Aktiváciou/vypnutím jednotlivých filtrov sa dynamicky prispôsobuje aktuálne zobrazenie prvkov na mape. Pomocou tlačidiel (+ / –) alebo pomocou kolieska na myši je možné mapový podklad približovať a odďaľovať. Súčasným pridržaním klávesy CTRL a ľavého tlačidla myši je možné ťahaním po mapovom podklade meniť sklon pohľadu na mapu. Túto funkciu je možné rovnako vykonať stlačením oboch tlačidiel myši súčasne a potiahnutím nahor, resp. nadol. 

Kliknutím na konkrétny prvok na mape (región, zóna, zaradenie) sa zobrazí jeho detail v pravom menu a zároveň sa ikonka vybraného zariadenia začne pohybovať. 

V prípade, že nastavenie priblíženia mapy spôsobí prekrytie ikoniek (ikonky pri zmene priblíženia nemenia svoju veľkosť), dôjde k vytvoreniu zoskupenia zariadení (tzv. cluster). Kliknutím na ikonku zoskupenia sa zobrazí okno so zoznamom zariadení vnútri zoskupenia.

Zanechať komentár

CONTENTS