WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Dashboard – Pravé menu

Estimated reading: 2 minutes 51 views

Pravé menu je schopné pokryť viacero funkcií. Po otvorení aplikácie Factory Dashboard zobrazuje Organizačnú štruktúru ( regiónov a zón). Výberom konkrétnej zóny sa na mapovom podklade zobrazujú objekty, ktoré sú  súčtom podmienok označených v ľavom a pravom menu. To znamená, že sa zobrazujú všetky objekty, ktoré odpovedajú zakliknutým typom v  ľavom menu, ale len pre zóny zakliknuté v pravom menu. 

Pri výbere (kliknutí na objekt) konkrétneho zariadenia (na mapovom podklade, v strome zariadení alebo vo vyhľadávaní) sa v pravom menu zobrazí detail daného zariadenia.

Vedľa ikony vybraného objektu sa zobrazuje názov daného objektu v systéme WorkSys. A pod názovm sa menšími písmenami zobrazuje typ objektu. Tieto dve informácie sú veľmi dôležité pri vytváraní grafov. Názvom objektu určujeme aký objekt chceme  graficky vizualizovať a  vďaka typu  objektu systém rozpoznáva zoznam atribútov, ktorých hodnoty je možné vizualizovať.  

Pre navigáciu v rámci pravého menu slúžia tlačidlá v hornej časti okna. Ich funkcie sú nasledovné:

Návrat na predchádzajúci kontext.

Prechod na logicky nadradený prvok v stromovej štruktúre.

Obnovenie zobrazovaných hodnôt (načítajú sa posledné reportované dáta zo zariadenia).

Zatvorenie detailu zariadenia. Návrat na Organizačnú štruktúru.

Zanechať komentár

CONTENTS