WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio

Estimated reading: 1 minute 91 views

Factory Studio

Predstavuje vyspelý variant managementu zariadení (device management). Umožňuje používateľovi vytvárať objekty priamo na mapovom podklade, zoraďovať ich do logických celkov s umiestňovaním do tvaru logickej štruktúry organizácie. Finálne definície zariadení sa potom priraďujú do jednotlivých celkov a zároveň na mapový podklad. 

Zanechať komentár

CONTENTS