WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio

Estimated reading: 1 minute 78 views

Factory Studio

Představuje vyspělou variantu managementu zařízení (device management). Umožňuje uživateli vytvářet objekty přímo na mapovém podkladu, řadit je do logických celků s umisťováním do tvaru logické struktury organizace. Finální definice zařízení se potom přiřazují do jednotlivých celků a zároveň na mapový podklad.

Leave a Comment

CONTENTS