WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Zóny

Estimated reading: 5 minutes 59 views

Postup kroků jak založit zónu, nebo více zón v různé logické struktuře ve vybraném regionu. Zóny jsou objekty podřadné části regionu v digitalizované oblasti. Hranice zóny lze vyklikat jako polygon (pospojované GPS souřadnice) a následně libovolně a kdykoli změnit.

Při zakládání zón je velmi důležité si uvědomit, že si vlastně vytvářím organizační strukturu, pod vybraný region. Organizační struktura nám bude sloužit jako vodítko v pravém menu s možností výběru do zobrazení. Zároveň zóna se to slouží jako místo, kde lze přiřadit zařízení nebo jiné digitální entity.

Krok č.1

Zóna zakládám ikonou + a to buď na úroveň pod region, nebo pod již existující zónu.

Založení zóny pod vytvořený region.

Klikáním jednotlivých bodů na mapovém podkladu vytvořte polygon. Polygon se uzavírá automaticky posledním kliknutím na první vytvořený bod zóny na mapě. Následně napíšete název zóny a vyberete její barvu.

Pole Úroveň představuje číslo podlaží při kterém se bude daná zóna zobrazovat. U patrových objektů lze přes pole Úroveň rozlišit jiný půdorys zón nebo samotný tvar objektu.

Upozornění: Při nevyplněné hodnoty se daná zóna bude ve Factory Dashboardu zobrazovat na mapovém podkladu bez ohledu na vybranou úroveň podlaží.

Krok č.2

Pro zakládání podřazené zóny k již existující zóně se používá ikona (+)  při názvu již existující zóny.

Krok č.3

Pro zakládání podřazené zóny k již existující zóně se používá ikona (+)  při názvu již existující zóny. další postup je stejný jako kroku č.1.

Tímto způsobem lze vytvářet libovně hlubokou a širokou strukturu, která se stane výborným vodítkem pro další zpracování údajů z přiřazených zařízení (vytváření součtů, průměrů, zjišťování maximálních či minimálních hodnot apod.) za kteroukoli zónu a její všechny podřazené. Tím se výrazně zrychluje tvorba grafů nebo jejich grafických výstupů v Části KPI ve Factory Dashboardu, nebo v Performace Dashboardu.

Při potřebě posunout nebo změnit zónu lze použít ikonu tužky pro změny polygonu. Následně se přerušovanou čarou identifikuje příslušná zóna a opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši do identifikovaného objektu se polygonem změní na editovatelný. Tento fakt je vizuálně identifikován, že jednotlivé GPS polygonu se změní na bílé kroužky, se kterými lze praovat jako při zakládání objektu.

V případě potřeby smazat zónu, je třeba stisknout tlačítko výmazu. Systém si pro bezpečnost vyžádá ještě potvrzení.

Upozornění: V případě výmazu zóny se automaticky vymažou všechny podřazené zóny a zařízení!

Leave a Comment

CONTENTS