WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Import dat z Excelu (CSV)

Estimated reading: 2 minutes 49 views

Nejčastějším zdrojem dat do digitálních entit zakládaných ve Factory Studiu jsou samotná integrovaná zařízení, která posílají údaje do Digitálních entit.

Velmi častým případem však bývá potřeba importu dat z Excelu. Zároveň tato funkce pomáhá překlenout potřebu počátečního importu dat z jiného softwaru. Stejně dobře ale může posloužit jako integrační nástroj pro pravidelnou konsolidaci firemních excelovských souborů do společné datové platformy WorkSys.Space bez potřeby programátorských kapacit.

V případě, že Digitální entita umožňuje import externích údajů se v části definice zařízení (Digitalní entity) sebere záložka Import data.

Postup kroků je velmi jednoduchý.

Krok 1 (Step 1) – umožňuje vyexportovat prázdný template budoucího importního souboru. Export se provede jako CSV UTF-8 (oddělené čárkami) (*.csv) soubor.

Následně otevřeme soubor v aplikaci MS Excel a všechna pole primárně při importu ponecháme jako textová.

Krok 2 (Step 2) – v aplikaci MS Excel vyplníme soubor potřebnými hodnotami. Během vyplňování můžeme plně využívat všech vlastností excelu, včetně vzorců a pod.

Je třeba dodržet následující pravidla:

  • při číslech nepoužívat žádný separátor tisícin
  • u čísel použít tečku „.“ jako separátor desetinných míst
  • dodržet formát data a času pro pole timestamp. (Proto při exportu systém vygeneruje aktuální čas ve správném formátu).

Údaje celého řádku budou uloženy k datu a času uvedeném v poli timestamp.

Po vyplnění potřebných údajů se obsah soubor uloží jako CSV UTF-8 (oddělné čárkami) (*.csv) a soubor je připraven k importu.

Krok 3 (Step 3) – přetažením souboru do vybraného prostoru nahrajeme vyplněný CSV soubor.

Krok 4 (Step 4) – Systém automaticky provede kontroly vstupních dat na správný formát a vypíše statistiku výsledných kontrol. Pokud jste spokojeni s kontrolami, pak stisknutím tlačítka Upload to server  provede import všech validních údajů.

Leave a Comment

CONTENTS