WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Import dat z Excelu (CSV)

Estimated reading: 2 minutes 7 views

Nejčastějším zdrojem dat do digitálních entit zakládaných ve Factory Studiu jsou samotná integrovaná zařízení, která posílají údaje do Digitálních entit.

Velmi častým případem však bývá potřeba importu dat z Excelu. Zároveň tato funkce pomáhá překlenout potřebu počátečního importu dat z jiného softwaru. Stejně dobře ale může posloužit jako integrační nástroj pro pravidelnou konsolidaci firemních excelovských souborů do společné datové platformy WorkSys.Space bez potřeby programátorských kapacit.

V případě, že Digitální entita umožňuje import externích údajů se v části definice zařízení (Digitalní entity) sebere záložka Import data.

Postup kroků je velmi jednoduchý.

Krok 1 (Step 1) – umožňuje vyexportovat prázdný template budoucího importního souboru. Export se provede jako CSV UTF-8 (oddělené čárkami) (*.csv) soubor.

Následně otevřeme soubor v aplikaci MS Excel a všechna pole primárně při importu ponecháme jako textová.

Krok 2 (Step 2) – v aplikaci MS Excel vyplníme soubor potřebnými hodnotami. Během vyplňování můžeme plně využívat všech vlastností excelu, včetně vzorců a pod.

Je třeba dodržet následující pravidla:

  • při číslech nepoužívat žádný separátor tisícin
  • u čísel použít tečku „.“ jako separátor desetinných míst
  • dodržet formát data a času pro pole timestamp. (Proto při exportu systém vygeneruje aktuální čas ve správném formátu).

Údaje celého řádku budou uloženy k datu a času uvedeném v poli timestamp.

Po vyplnění potřebných údajů se obsah soubor uloží jako CSV UTF-8 (oddělné čárkami) (*.csv) a soubor je připraven k importu.

Krok 3 (Step 3) – přetažením souboru do vybraného prostoru nahrajeme vyplněný CSV soubor.

Krok 4 (Step 4) – Systém automaticky provede kontroly vstupních dat na správný formát a vypíše statistiku výsledných kontrol. Pokud jste spokojeni s kontrolami, pak stisknutím tlačítka Upload to server  provede import všech validních údajů.

Leave a Comment

CONTENTS