WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard – Komponenty panelu (Widgety)

Estimated reading: 4 minutes 67 views

Komponent představuje vizuální místo pro jeden objekt (graf, obrázek, video apod.) s libovolně nastavitelnou šířkou a výškou v příslušném Panelu. Panel samozřejmě může obsahovat více komponentů. K vytvoření nové komponenty panelu se používá tlačítko po otevření příslušného Panelu s názvem Vytvořit novou komponentu.

Je třeba zadat všechna vstupní pole.

Seznam a význam jednotlivých polí

Název

Do pole Název lze vložit požadovaný název vytvářené komponenty. Přepnutím tlačítka příslušného jazyka je to možné uložit i ve více jazycích.

Popis

Umožňuje doplnit popisné informace lépe dokreslující obsah Komponentu. Toto pole není povinné. Stejně tak tuto informaci lze udržovat ve více jazycích kliknutím a přepnutím na pole příslušného jazyka.

Typ

Do pole Typ lze vybrat typ objektu, který bude obsažen v dané komponentě.

Seznam jednotlivých Typů objektů

KPI

KPI představuje grafickou interpretaci dat uložených v systému WorkSys. Typy jakož i možnosti vytvoření variant KPI je popsán dalších částech.

Obrázek

Umožňuje vložit obrázek do příslušné komponenty. Definice obrázku je v podobě URL linky.

Video

Umožňuje vložit video do příslušné komponenty. Definice obrázku je v podobě URL linky.

Textové pole

Umožňuje vložit text a následně jej naformátovat, aby bylo možné připravit plnohodnotný grafický vizuál reportu.

iframe

Umožňuje vložit externí obsah webu v podobě URL linky.

Vizuální změna nebo přemístění komponent

Pro změnu polohy nebo velikosti Komponentu je třeba mít zapnuto políčko Editovat (v řádku s názvem panelu).

Následně je možné kliknutím a podržením myši na nadpisovém řádku komponenty přesouvat danou komponentu po panely. Systém si automaticky „uklízí“ ostatní stávající komponenty Panelu.

Při potřebě upravit velikost komponentu je třeba kliknout na dolní pravý roh (vizuálně ohraničený malou černou obrubou) a potažením upravit velikost komponenty.

Systém si automaticky „uklízí“ ostatní stávající komponenty Panelu.

Upozornění: Pokud není zapnutý Edit, výše uvedené funkce nejsou k dispozici.  

Leave a Comment

CONTENTS