WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

Happy young Asia businessmen and businesswomen meeting brainstorming ideas about new paperwork project colleagues working together planning success strategy enjoy teamwork in small modern office.

WorkSys – Efektivní a transparentní implementace

Jedním z významných faktorů indikujících efektivnost řešení je také průběh a efektivita samotné implementace. Totéž platí i o samotné ceně produktu či jeho části. Ve WorkSys děláme vše proto, abychom udrželi nejen transparentnost v cenotvorbě, ale aby i její nasazení bylo co nejrychlejší a nejefektivnější. Rychlost nasazení pomáhá co nejdříve nastavit model úspor a zvýšené efektivity a to vše při minimálních finančních investicích.

Maximální otevřenost cen

Při návrhu cenotvorby WorkSys řešení jsme usilovali o to, aby byl proces tvorby cen a prodeje co nejtransparentnější. Naše typické implementační a poplatky za předplatné proto zveřejňujeme hned od počátku jednání, protože jsme velmi hrdí na naši schopnost nabídnout tak komplexní produkt za tak bezkonkurenční cenu. Většina dodavatelů platforem, včetně jednodušších MES systémů a digitálního internetu věcí pro průmysl, nezveřejňuje své ceny, protože chtějí, aby byly, co nejvíc nejednoznačné, zatímco se prodejci snaží vám jejich řešení prodat.

Náš prodejní proces je velmi jednoduchý, protože váš první rozhovor bude se systémovým architektem, který rozumí světu výrobních operací, je odborníkem na schopnosti WorkSysu a může tak mluvit přímo o problematice ceny a nákladů.

To je jeden ze způsobů, jak udržet naše ceny nízké. A také díky tomu, že nepoužíváme provizní prodejce, kteří plně nerozumí vašim potřebám nebo očekáváním. Také vám sdělíme, zda si myslíme, že WorkSys je ten správný produkt pro vaši společnost. Nechceme ztrácet váš čas a rozhodně se nechceme pokoušet namontovat „čtvercový kolík do kulatého otvoru“ jen proto, abychom ho prodali.

Pomůžeme vám porozumět, zažít, vysvětlit a nastavit vše podle vašich představ

Když vám prostřednictvím online schůzky (videokonference) ukážeme základní prezentaci WorkSysu a váš zájem vydrží, poskytneme vám zdarma účet v našem DEMO prostředí, což je funkčně stejný systém, který byste použili po nasazení. Budete si sami moci vyzkoušet rozsáhlou funkcionalitu a otestovat funkce svým vlastním tempem, aniž byste byli rozptylováni otravnými prodejci. V případě, že byste se chtěli ponořit hlouběji do problému, pak pro lepší pochopení je pro vás připravena podrobná dokumentace, abyste mohli testovat věci v detailu, který chcete. Věřím, že na „živých datech“ v DEMO systému pochopíte, jaký potenciál to má v řízení podniku a jakých úspor a efektivity lze dosáhnout jejich správným čtením a pochopením.

Až budete připraveni diskutovat o podrobnostech toho, jak by mohl být WorkSys implementován ve vaší firmě a jaké potřeby by měl řešit, rádi poskytneme následnou prezentaci pro větší auditorium a prodiskutujeme úpravy, které chcete. Pointa je, že budete přesně vědět, co získáte s WorkSysem dříve, než učiníte jakékoli rozhodnutí.

Fáze nasazení WorkSys-u

Pro každé nasazení u zákazníka existují 2 fáze:

  • Prováděcí fáze (Implementace)
  • Fáze předplatného

Před implementační fází prodiskutujeme, jaká (pokud nějaká) přizpůsobení a funkční úpravy budou potřeba k lepšímu zachycení vašich procesů nebo jiných cílů. To se obvykle provádí během několika on-line schůzek se zúčastněnými stranami nebo během návštěvy na místě a výsledek těchto diskusí může mít dopad na náklady na provádění. Ačkoli se cena projektu liší projekt od projektu, 80 % nasazení se pohybovalo od 9.800 do 17.960 EUR.

Jakmile budeme znát rozsah očekávané implementace, poskytneme snadno srozumitelnou úplnou nabídku, která pokrývá rozsah implementace (včetně přizpůsobení), cenu a časovou osu nasazení. Dříve než spustíme nasazení, budete přesně vědět, co dostáváte a za jakou přesně cenu.

Jakmile bude nabídka schválena, požádáme vás o 40% ceny implementace, abyste mohli začít. Teprve po dokončení implementace a úplném potvrzení vámi (zákazníkem) bude zaplaceno zbývajících 60% poplatku za implementaci.

V tomto okamžiku již produktivně používáte WorkSys a začíná fáze předplatného, stejně jako podpora po spuštění. Víme, že přechod na nový WorkSys může být náročný, ale buďte si jisti, že budeme k dispozici, kdykoli nás budete potřebovat, zejména v prvních několika kritických týdnech.

Předplatné je měsíční, aby se snížilo riziko implementace pro zákazníka, ale může být také placeno ročně s mírnou slevou. Obecně platí, že poplatek za předplatné závisí na poplatku za implementaci, takže větší implementace budou mít za následek vyšší poplatky za předplatné, ale rádi bychom zdůraznili, že větší implementace také vytváří větší prostor pro větší úspory a efektivitu. Typické předplatné je od 1.480 € až do max.  2.590 € měsíčně.  To vždy zahrnuje trvalou péči o systém včetně vývoje nových funkcionalit, neomezený počet uživatelských účtů, neomezené datové transakce, neomezený počet implementovaných zařízení do WorkSysu.  S WorkSys si můžete být jisti, že i při dalších implementacích nepřesáhne měsíční poplatek 2.590 €.

Pokud nemáte dostatek personálních zdrojů a zkušeností, abyste prošli implementační fází dostatečně rychle, jsme připraveni poskytnout poradenské služby zkušeného odborníka. Naše zkušenost je taková, že při implementaci je důležité, abyste si vybrali jednoho nebo dva zkušené členy vašeho týmu, se kterými budeme intenzivně pracovat. To je důležité, abyste i po implementaci měli s kým rozvíjet potenciál WorkSysu.

Porovnání podobných řešení

Konkurent A

Implementace: 25.000€

(bez customizace)

Licence: 100.000€
Uživatelská licence: 500€

Uživatel / Rok

Náklady na HW IT: 25.000€
Přizpůsobení uživatelům: Nie
Opakující se náklady
24% / rok
Časová fixace smlouvy: Áno
Čas nasazení: 3 mesiace
Cena za vše v prvním roce

175.000 €

 
*50 Uživatelů

WorkSys

Logo - WorkSys.Space
Implementace: 20.000€

(s customizácí)

Licence: 0€
Uživatelská licence: 0€

bez omezení

Náklady na HW IT: 0€ (SaaS)
Přizpůsobení uživatelům: Ano
Opakující se náklady
17.760€ – 31.080€
Časová fixace smlouvy: Nie
Čas nasazení: 4-11 týždňov
Cena za vše v prvním roce

51.080 €

 
*neomezený počet spravovaných lokalit, uživatelů a zařízení

Konkurent B

Implementace: 40.000€

(bez customizace)

Licence: 200.000€
Uživatelská licence: 0 €

(jedna lokalita)

Náklady na HW IT: 25.000€
Přizpůsobení uživatelům: Nie
Opakující se náklady
22% / rok
Časová fixace smlouvy: Áno
Čas nasazení: 6 mesiacov
Cena za vše v prvním roce

265.000 €

 
**Poplatek za licenci na uživatele není zahrnut pro další lokality