WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

WorkSys – Uživatelská příručka

Estimated reading: 1 minute 133 views
Úvod
Úvod

Cílem této příručky je seznámit uživatele s možnostmi

Základní funkce
Základní funkce

Přístup do WorkSys systému je pro uživatele realizovatelný

Factory Dashboard
Factory Dashboard

Factory Dashboard Představuje alternativu digitálního dvojčete, rozšířenou o

Factory Studio
Factory Studio

Factory Studio Představuje vyspělou variantu managementu zařízení (device

Performance Dashboard
Performance Dashboard

Performance Dashboard Představuje moderní a efektivní bezpapírový reportovací

Digital Intelligence
Digital Intelligence

Digital Intelligence Systém umožňuje funkčně propojit přímo z

EcosystemStore
EcosystemStore

Ecosystem Store Koncentruje a katalogizuje v praxi ověřená

Logs&Events
Logs&Events

Log & Events Tato část platformy koncentruje všechna

Leave a Comment

CONTENTS