WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

Digitální strategie je cestou malých kroků k velkým cílům

Často kladené dotazy
 • Na co se zaměřit?
 • Pokud budeme více digitální, co to přinese byznysu?
 • Co nového nebo jakou jinou výhodu mi digitalizace přinese?
Optimalizace současných procesů

I letadlo je vlastně „firma řízená daty“ – i když dosahuje vyšší rychlosti má díky digitalizaci i vyšší efektivnost, podporu řízení přes měřená data a vyšší bezpečnost díky technologiím

 • Sbírejte a upřesňujte údaje, zrychlujte a podpořte čísly rozhodovací proces
 • Zvyšujte transparentnost a následně efektivnost procesů přes jejich digitalizaci
Ochrana investic do digitalizace

Využijte všechno dobré, digitální a zaintegrujte to do společného místa. Různorodost aktuálně nasazených řešení není překážkou, ale přirozeným stavem.

 • Všechny dosud digitalizované procesy spojte integračně do jednoho místa.
 • Vzájemné propojení řešení (vertikál) pomáhá získat další úspory a efektivitu
 • Vzájemným propojením systémů umíte zvýšit počet automatizovatelných procesů i mezi jednotlivými vertikálami a vytvořit systémy efektivnější systémy včasného varování.
Nenechte se zamknout v řešeních

Ponechte si svobodu ve výběru současných i budoucích technologických a SW investic.

 • Dobrý digitální IIoT systém dokáže rychle a efektivně integrovat všechna současná i budoucí řešení vertikál
 • Datovou centralizací zvyšujeme digitální pokrytí firemních procesů pro zvýšení sebepoznání a rychlejší hledání efektivity a úspor
 • Propojením jednotlivých vertikál se systémy umí vzájemně datově obohatit a zefektivnit a repoužit data do jiných vertikál.
 • Systém umí dobře fungovat i bez integrace na plánovací a ekonomické systémy, ale jejich napojením se zvyšuje kvalita údajů a kvalita při automatizovaném nebo manažerském rozhodování
 • Dobrý digitální IIoT systém umožňuje snadno aplikovat nové technologie a SW pro doplnění chybějících dat

Digitalizace - Evoluční kroky

Klíčové faktory efektivní digitalizace

Otevřenost

Použité IoT komponenty a zařízení v prostředí firmy (EDGE) musí zaručovat OTEVŘENOST a tím jednoduchou konektivitu řešení třetích stran, plnohodnotnou komunikaci mezi zařízeními, sběr dat a přenos automaticky sbíraných nebo vypočítaných dat na platformě.

Standardy

Konektivita a integrovatelnost je založena na schopnosti využívat stávající STANDARDY, ať už technologické, komunikační nebo IT.

Interoperabilita

 

Interoperabilita je schopnost aktivně propojit dva a více systémů tak, aby na událost v jednom systému bylo možné reagovat akcí v jiném systému. Díky propojení již na úrovni EDGE vrstev se zkracuje komunikační čas ai díky tomu lze realizovat plnou aplikační INTEROPERABILITU jako nejvyšší princip celého procesu digitalizace v průmyslu.

Digitalizace - Digitální ekosystém - Systém systémů

Nová a efektivní architektura založená na službách

Nebojte se nahradit dosud na vše používané on-premise řešení, za řešení typu SaaS (řešení jako služba). Je to nejen finančně efektivnější, ale také praktičtější. Třeba si uvědomit, že u těchto typů softwarových služeb odpadají náklady na provoz, aktualizace verzi, náklady na lokální serverové komponenty. S rostoucím počtem shromažďovaných údajů se tento nepoměr bude více a více projevovat.

Často se demagogicky argumentuje bezpečností údajů, ale mnohdy je bezpečnost cloudových řešení (dodávaných jako služba) několikrát vyšší, než u on-premise řešení instalovaných ve firmě. A dnes, kdy se již pro ERP systémy (např. SAP, IFS apod.) doporučuje cloudové řešení, tak monitoring výroby nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

U dobrých IIoT zařízení a řešení se předpokládá, že mohou být v nahrazeny za nové, lepší. Když vás tato informace nepřekvapuje u kamer, senzorů či jiných HW jednotek pravidelně měněných, tak se nebojte tuto vlastnost vyžadovat i od SW komponent či řešení.

WorkSys přináší možnost efektivně rozdělit funkčnost a zátěž mezi zařízení instalovaná na shopfloore podniku. EDGE zařízení a CLOUD řešení.

Nové modré architektury využívají EDGE zařízení k zajištění prvotního napojení, zpracování a vyhodnocení automaticky sbíraných údajů ze strojních nebo softwarových řešení. Zařízení typu EDGE se stávají klučovými integračními body a nástrojem pro škálovatelnost a schopnost realizovat automatizovatelné interoperabilní scénáře.

CLOUD služby nebo platformy již vytvářejí silnou vrstvu pro interpretaci, vizualizaci a další analýzy podporující rozhodování na základě údajů.

 

Závěry

 • Dobrá vnitropodniková architektura ekosystémů internetu věcí do značné míry závisí na potenciálu najít efektivní poměr mezi EDGE a CLOUD řešeními.
 • Projekty Smart Industry IoT brzdila neschopnost a nepřipravenost systémů internetu věcí vytvářet efektivní propojení EDGE a CLOUD a interoperabilitu na úrovni vrstvy EDGE. Dnes už to dobrá systémy včetně WorkSys zvládají.
 • Správně navržená nejmodernější technologie musí umožňovat interoperabilitu na úrovni vrstvy EDGE  integrovat a akceptovat stávající systémy nasazení, které byly dosud ignorovány.