WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Odhlášení uživatele

Estimated reading: 1 minute 58 views

Klepnutím v pravém horním rohu na přihlášeného uživatele se otevře menu s nabídkou. Výběrem  stisknutím pole Odhlášení se uživatel odhlásí ze systému a zobrazí se mu přihlašovací obrazovka.

Odhlášení ze systému na domovské obrazovce

Odhlášení ze systému lze provést v kterékoli jeho části, neboť tato část horního menu je uživateli vždy k dispozici, bez ohledu na to v jaké části systému se nachází.

Leave a Comment

CONTENTS