WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Grafické prvky na horní liště

Estimated reading: 3 minutes 55 views

Factory Studio spojuje možnost vytvoření logické struktury vrstev (např. podle geografického umístění) s umístěním jednotlivých digitálních zařízení.

Horní lišta je trvale přítomna po celou dobu používání části Factory Studia. Představuje místo, kde má uživatel vždy k dispozici všechny důležité funkce přes jednotlivá tlačítka.

Zobrazenie hornej lišty vo Factory Dashboard

Seznam grafických komponentů na liště

Rychlý výběr modulu

Tato část umožňuje rychlé přepnutí modulu bez potřeby použít Domovskou obrazovku platformy.

Plánovač změny hodnoty

V případě potřeby provedení změny konkrétní hodnoty v přesně stanoveném čase je možné použít funkci plánovače změny.

Střední sada funkčních ikon

Vytvoření a editace regionů (nejvyšší úroveň struktury). Většinou určuje vnější hranice digitalizované části.

Vytvoření a editace zón v libovolné struktuře.

Vytvoření a editace zařízení (digitálních bodů).

Možnost použít obrázkový typ souboru (JPG, BMP apod.) jako obkreslovací podklad při tvorbě a umísťování regionů, zón nebo zařízení.

Výber jazyka pre web grafické rozhranie

Klepnutím na danou ikony, si umíte plynule přepnout komunikační jazyk bez potřeby se ze systému odhlásit. Mezi základně instalované jazyky patří (Čeština, Čeština, Angličtina, Němčina). V případě potřeby umí dodavatel doplnit další potřebný jazyk.

Alarmy (Watcher)

Klepnutím na danou ikony, se zobrazí seznam zadaných alarmů. Stejně je to cesta, kudy zadat nové alarmy. Cílem je vlastnost, kdy platforma hlídá Vámi zadané hraniční hodnoty dat z digitálních objektů, bez ohledu na místo jejich vzniku.

Online podpora

Klepnutím na danou ikony, se zobrazí možnost spustit online podporu (Helpdesk) nebo se přepnout na online dokumentaci.

Profil uživatele

Klepnutím se zobrazí možnost změnit přes Nastavení dosud používané heslo, nebo se korektně odhlásit z WorkSys platformy (Odhlášení).

Leave a Comment

CONTENTS