WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Dashboard – Grafické prvky na horní liště

Estimated reading: 4 minutes 75 views

Horní lišta je trvale přítomna po celou dobu používání části Factory Dashboard. Představuje místo, kde má uživatel vždy k dispozici všechny důležité funkce (filtry, online podpora, volba jazyka platformy aj.).

Zobrazenie hornej lišty vo Factory Dashboard

Seznam grafických komponentů na liště

Rychlý výběr modulu

Tato část umožňuje rychlé přepnutí modulu bez potřeby použít Domovskou obrazovku platformy.

KPI

Stisknutím ikony KPI se v dolní části (pod spodní lištou) zobrazí seznam vytvořených grafových KPI v závislosti na oblasti označené v levé části stromové struktury menu. Rovněž se pod dolní lištou zobrazuje seznam Performance Dashboardů relevatních pro výběr z levého menu.

Okno KPI (Key Performance Indicators – klíčové ukazatele výkonu) slouží k rychlému vytvoření grafické reprezentace zaznamenaných dat pro jejich analýzu v čase, nebo pro porovnání s jinými daty. Okno KPI se zobrazí aktivací příslušné ikony na horní liště nebo ikony na spodní části obrazovky (Ukázat vše).

Filtr

Stisknutím ikony Filtr se v samostatné obrazovce se konsolidovaně zobrazí detail všech typů filtrů (seznam oblastí označených v pravém menu, výběr objektů z levého menu i vybraná schémata podmíněného vybarvení.

Výběr režimu údržby

Dropdown menu (Rozbalovací nabídka) umožňuje vybrat režim údržby odpovídající vybrané části technologie nebo softwaru. Možnosti uživatele jsou plně závislé na přidělených údržbových oprávnění. V případě, že se Vám tato komponenta nezobrazuje, nemáte přiděleno žádné údržbové opravení.

Vyhledávací okno

Pokud znáte název objektu, tak jeho napsáním do vyhledávacího okna, vám ji nabídne ke kliknutí a zrychluje tak hledání objektů u systémů s větším počtem digitálních bodů.

Výběr jazyka pro web grafické rozhraní

Klepnutím na danou ikony, si umíte plynule přepnout komunikační jazyk bez potřeby se ze systému odhlásit. Mezi základně instalované jazyky patří (Čeština, Čeština, Angličtina, Němčina). V případě potřeby umí dodavatel doplnit další potřebný jazyk.

Alarmy (Watcher)

Klepnutím na danou ikony, se zobrazí seznam zadaných alarmů. Stejně je to cesta, kudy zadat nové alarmy. Cílem je vlastnost, kdy platforma hlídá Vámi zadané hraniční hodnoty dat z digitálních objektů, bez ohledu na místo jejich vzniku.

Online podpora

Klepnutím na danou ikony, se zobrazí možnost spustit online podporu (Helpdesk) nebo se přepnout na online dokumentaci.

Profil uživatele

Klepnutím se zobrazí možnost změnit přes Nastavení dosud používané heslo, nebo se korektně odhlásit z WorkSys platformy (Odhlášení).

Leave a Comment

CONTENTS