WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

EcosystemStore – Levé menu

Estimated reading: 1 minute 69 views

Levé menu, nebo strom oblastí slouží jako graficky ovládaný filtr u seznamu načtených Panelů.

U každé položky seznamu se nachází číslo popisující počet evidovaných řešení.

Seznam zobrazovaných Panelů se selektivně mění na základě zakliknutých kategorií. V případě, že není zakliknuta žádná kategorie, zobrazují se všechny uživatelem vytvořené, nebo i pro něj sdílené Panely.

Leave a Comment

CONTENTS