WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Pojmy, zkratky a symboly

Estimated reading: 2 minutes 52 views

GPS souřadnice

Představují jednoznačně určené místo (lokalitu) objektu na mapě (mapovém podkladu).

Polygon

Je mnohoúhelník poskládaný z GPS souřadnic, ze kterého je vytvořena každá struktura objektu ve dvourozměrném, nebo trojrozměrném prostoru zobrazeném na monitoru počítače.

Panel (angl. Board)

Představuje základní objekt Performance Dashboardu, do kterého můžu vytvořit vlastní Komponenty, který vlastní pouze uživatel, který jej vytvořil. Ten však můžeme Panel sdílet s jinými uživateli systému ve vlastníkem vybraném režimu možných úoprav (zobrazení nebo změna).

Komponent (angl. Widget)

Komponent představuje vizuální místo pro jeden objekt (graf, obrázek, video apod.) s libovolně nastavitelnou šířkou a výškou pro příslušný Panel.

iframe

Inline frames, se běžně označuje jako „iframe“, je jediný typ „rámečku“ povoleného v HTML5. Tyto „rámečky“ obsahují část jiné web stránky, která je vložena do vaší web stránky. Jakoby výřez. V zásadě je iframe  oknem prohlížeče vloženo ve vaší webové stránce. Mezi nejčastěji používané iframe patří google mapa a video z YouTube.

Digitální entita

Představuje digitální obraz většinou fyzického zařízení, do které se posílají data. V určitých případech může být digitální entita také nástrojem pro koncentrovaný sběr speciálně uspořádaných údajů (např. spotřeba elektrické energie podle nákladových středisek) bez ekvivalentu fyzického zařízení. Jedná se však o stejně kvalitní zdroj dat pro další zpracování.

Leave a Comment

CONTENTS