WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Dashboard – Pravé menu

Estimated reading: 2 minutes 54 views

Pravé menu je schopno pokrýt více funkcí. Po otevření aplikace Factory Dashboard zobrazuje Organizační strukturu ( regionů a zón). Výběrem konkrétní zóny se na mapovém podkladu zobrazují objekty, které jsou součtem podmínek označených v levém a pravém menu. To znamená, že se zobrazují všechny objekty, které odpovídají zakliknutým typům v levém menu, ale pouze pro zóny zakliknuté v pravém menu.

Při výběru (kliknutí na objekt) konkrétního zařízení (na mapovém podkladu, ve stromu zařízení nebo ve vyhledávání) se v pravém menu zobrazí detail daného zařízení.

Vedle ikony vybraného objektu se zobrazuje název daného objektu v systému WorkSys. A pod názvem se menšími písmeny zobrazuje typ objektu. Tyto dvě informace jsou velmi důležité při vytváření grafů. Názvem objektu určujeme jaký objekt chceme graficky vizualizovat a díky typu objektu systém rozpoznává seznam atributů, jejichž hodnoty lze vizualizovat.

Pro navigaci v rámci pravého menu slouží tlačítka v horní části okna. Jejich funkce jsou následující:

Návrat na předchozí kontext.

Přechod na logicky nadřazený prvek ve stromové struktuře.

Obnovení zobrazovaných hodnot (načítají se poslední reportovaná data ze zařízení).

Zavření detailu zařízení. Návrat na Organizační strukturu.

Leave a Comment

CONTENTS