WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Digital Intelligence

Estimated reading: 1 minute 28 views

Digital Intelligence

Systém umožňuje funkčně propojit přímo z platformy i vlastní Byznys Intelligence nebo Digital Intelligence systém pro hlubší a detailnější analýzu dat. Nejčastěji propojovanými systémy jsou např. Qlik, Power BI, Tableau a podobně. Stejně tak lze v Performance Dashboard systému sdílet jejich vizuální interpretace dat (widgety).

Rovněž pod sekci Digital Intelligence lze konfiguračně připojit jiný, analytický typ softwaru, který pomůže hlouběji pochopit naměřená a sesbíraná data.

Leave a Comment

CONTENTS