WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Jednoduchosť WorkSys je najvyššou sofistikovanosťou

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Digital Intelligence

Estimated reading: 1 minute 63 views

Digital Intelligence

Systém umožňuje funkčne prepojiť priamo z platformy aj vlastný Biznis Intelligence alebo Digital Intelligence systém pre hlbšiu a detailnejšiu analýzu údajov. Najčastejšie prepájanými systémami sú napr. Qlik, Power BI, Tableau a podobne. Rovnako je možné v Performance Dashboard systéme zdielať  ich vizuálne interpretácie dát (widgety).

Rovnako pod sekciu Digital Intelligence je možné konfiguračne pripojiť iný, analytický typ softvéru, ktorý pomôže hlbšie pochopiť namerané a zozbierané údaje. 

Zanechať komentár

CONTENTS