WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Jednoduchosť WorkSys je najvyššou sofistikovanosťou

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard

Estimated reading: 2 minutes 91 views

Performance Dashboard

Predstavuje moderný a efektívny bezpapierový reportovací nástroj, kde si používatelia môžu sami vytvárať a spravovať jednotlivé reporty (Panely) s následným zaradením do príslušných funkčných kategórii pre potreby efektívneho filtrovania. Panely sú postavené ako samoobslužné (bez potreby programátorského zásahu) a sú personalizované. Zároveň však obsahujú možnosť aby vlastník panelu vedel zdieľať Panel aj iným používateľmi. Panely sa skladajú z komponentov, v ktorých môžu byť umiestnené grafy, obrázky, videá, formátované texty ako aj cudzie časti webových komponentov vo forme iframe. Všetky údaje v komponentoch sú vizualizované v reálnom čase, tak ako natekajú do systému.

Zanechať komentár

CONTENTS