WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Štruktúra a typy záznamov v logu

Estimated reading: 2 minutes 46 views

Logs & Events slúži na zber notifikácií z platformy a zo zariadení. Údaje sú zoradené v časovej osi tak ako vznikali a v zozname sú zoradené od najmladšej informácie po najstaršiu. Zobrazované informácie je možné filtrovať podľa dátumu (rozsah od/do) a taktiež je možné v logoch vyhľadávať text.

Štruktúra údajov

Dátum

Dátum vzniku záznamu

Typ

Predstavuje úroveň významnosti informácie.  Systém pracuje s nasledovnými typmi hlásení:

  • Debug
  • Info
  • Notice
  • Warning
  • Error
  • Alert
  • Emergency
  • Critical

Status

Identifikátor stavu spracovania notifikácie – hodnoty new, seen a done.

Zdroj

Pôvod notifikácie – po kliknutí sa v pravom menu zobrazí okno s detailom o odosielateľovi a ďalších technických informáciách, ktoré pomáhajú porozumieť zdroju príčiny.

Správa

Samotný text správy alebo notifikácie

Obsah správy

Rozširujúce údaje k správe – parametre a ďalšie technické informácie.

Zanechať komentár

CONTENTS