WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Úvodná obrazovka

Estimated reading: 4 minutes 61 views

Úvodná obrazovka predstavuje to prvé, čo používateľ uvidí po prihlásení do systému WorkSys. Veľmi sme si dali záležať, aby všetky grafické komponenty boli používateľsky ergonomické a intuitívne. Rovnako sme dbali, aby sa používateľ nevnáral hlbšie ako 3-4 úrovne, aby si dokázal mentálne udržať hladinu vnorenia v ktorej sa práve nachádza.

Je pre nás ako autorov riešenia veľmi dôležité, aby sa používateľ rýchlo afektívne orientoval v stovkách až tisícoch údajov a objektov bez pocitu rizika stratenia sa v systéme. Aj pre tento fakt sme sa nebáli urobiť revolučné rozhodnutia smerujúce k disruptívnemu pohľadu na funkcionalitu grafického rozhrania. 

V ďalších častiach si popíšeme jednotlivé časti, ktoré má používateľ k dispozícii.  

Domovská obrazovka (Home page)

Ak budete mať aj napriek týmto vylepšeniam pocit, že by sa dalo niečo robiť efektívnejšie, neváhajte nám to dať vedieť (napr. dole do komentárov). Veríme, že spolu sa nám podarí vylepšovať produkt k vašej spokojnosti.

Factory Dashboard

Predstavuje alternatívu digitálneho dvojčaťa, rozšírenú o možnosť viacerých rôzne geograficky vzdialených priemyselným objektov alebo oblastí. Na mapovom podklade umožňuje vizualizovať jednotlivé digitálne body, digitálne oblasti alebo digitálne procesy. Veľmi efektívne sa dá použiť ako nástroj na facility management s údajmi v reálnom čase.    

Factory Studio

Predstavuje vyspelý variant managementu zariadení (device management). Umožňuje používateľovi vytvárať objekty priamo na mapovom podklade, zoraďovať ich do logických celkov s umiestňovaním do logickej štruktúry organizácie. Finálne definície zariadení sa potom priraďujú do jednotlivých celkov a zároveň na mapový podklad. 

Performance Dashboard

Predstavuje moderný a efektívny bezpapierový reportovací nástroj, kde si používatelia môžu sami vytvárať a spravovať jednotlivé reporty (Panely). Panely sú postavené ako samoobslužné (bez potreby programátorského zásahu) a sú personalizované. Panely sa skladajú z komponentov, v ktorých môžu byť umiestnené grafy, obrázky, videá, a pod. Všetky údaje sú vizualizované v reálnom čase.

Digital Intelligence

Systém umožňuje funkčne prepojiť priamo z platformy aj vlastný Biznis Intelligence alebo Digital Intelligence systém pre hlbšiu a detailnejšiu analýzu údajov. Najčastejšie prepájanými systémami sú napr. Qlik, Power BI, Tableau a podobne. Rovnako je možné v Performance Dashboard systéme zdielať  ich vizuálne interpretácie dát (widgety).

Ecosystem Store

Koncentruje a katalogizuje v praxi overené riešenia a zákazníkom ponúka prvú alternatívu pri hľadaní príslušnej funkčnej časti pre pokrytie potreby digitalizácie danej časti. Je možné, že tam nájdete aj viac možných alternatív na riešenie vašej potreby. Systém WorkSys samozrejme umožňuje integrovať aj iné ako v zozname uvedené riešenia vrátane tých, čo už máte u vás inštalované.

Log & Events

Táto časť platformy koncentruje všetky dôležité systémové hlásenia a incidenty, vrátane notifikačných hlásení. Získavate tým absolútny prehľad o všetkom, čo sa vo vašom tenante deje a či všetko prebieha podľa vašich očakávaní.    

Zanechať komentár

CONTENTS