WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard – Grafické prvky na hornej lište

Estimated reading: 2 minutes 72 views

Performance Dashboard ponúka používateľom možnosť si vytvoriť vlastné Panely zobrazenia, ktoré je možné v prípade potreby zdieľať aj s inými používateľmi. Panely predstavujú sústavu používateľsky aranžovaných grafických komponentov (widgetov). Veľkosť, umiestnenie ako aj obsah je plne v rukách používateľa bez potreby akejkoľvek znalosti programovania reportov či grafov. 

Ide o základné analytické rozhranie, ktoré slúži na vytvorenie grafov a štatistík pre analýzu zozbieraných dát zo zariadení. počet panelov ako aj ich obsah nie je ničím limitovaný. Jednotlivé panely je možné prepojiť aj na rozhranie KPI vo Factory Dashboard.

Horná lišta predstavuje miesto, kde má používateľ vždy k dispozícii všetky dôležité funkcie cez jednotlivé tlačidlá.

Zobrazenie hornej lišty

Zoznam grafických komponentov na lište

Rýchlý výber modulu

Táto časť umožňuje rýchle prepnutie modulu bez potreby použiť Domovskú obrazovku platformy. 

Výber jazyka pre web grafické rozhranie

Kliknutím na danú ikony, si viete plynule prepnúť komunikačný jazyk bez potreby sa zo systému odhlásiť.  Medzi základne inštalované jazyky patrí (Slovenčina, Čeština, Angličtina, Nemčina). V prípade potreby, vie dodávateľ doplniť ďalší potrebný jazyk.

Alarmy (Watcher)

Kliknutím na danú ikony, sa zobrazí zoznam zadaných alarmov. Rovnako je to cesta, kade zadať nové alarmy. Cieľom je vlastnosť, kedy platforma stráži Vami zadané hraničné hodnoty údajov z digitálnych objektov, bez ohľadu na miesto ich vzniku.   

Online podpora

Kliknutím na danú ikony, sa zobrazí možnosť spustiť online podporu (Helpdesk) alebo sa prepnúť na online dokumentáciu.   

Profil používateľa

Kliknutím, sa zobrazí možnosť zmeniť cez Nastavenie doteraz používané heslo, alebo sa korektne odhlásiť z WorkSys platformy (Odhlásenie).

Zanechať komentár

CONTENTS