WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

WorkSys ako nástroj efektívnej energetiky a úspor

O možnostiach WorkSys riešenia a nie len v energetike sme diskutovali v podcaste pre časopis MM Průmyslové spektrum.  Spolu s riaditeľom firmy Kongsberg Automotive p. Janom Cholvadtom ( aktívny zákazník platformy WorkSys ) sme sa snažili ukázať, ako ľahko a

Vitajte vo WorkSys komunite …

Portál online.worksys.space Portál online.worksys.space poskytuje príležitosť na získanie alebo zdieľanie skúseností alebo osvedčených postupov pri implementácii a prevádzke WorkSys IIoT platformy prinášajúcej komplexnú digitalizáciu podniku. Portál je otvorený komukoľvek, kto sa chce o efektívnej digitalizácii dozvedieť viac. Tu budú koncentrované

Digitálna transformácia II. (krátky sprievodca)

Aké technológie sú dôležité pre digitálnu transformáciu? Technológia poháňa potrebu digitálnej transformácie a podporuje digitalizáciu organizácie. Aj keď žiadna jedna aplikácia alebo technológia neumožňuje transformáciu, niekoľko je pre digitalizáciu zásadných: cloud computing, ktorý organizácii poskytuje rýchlejší prístup k jej softvéru,

Digitálna transformácia I. (krátky sprievodca)

Čo je digitálna transformácia? Digitálna transformácia je začlenenie počítačových technológií do produktov, procesov a stratégií organizácie. Organizácie vykonávajú digitálnu transformáciu, aby lepšie zapojili a slúžili svojim zamestnancom a zákazníkom, a tým zlepšili svoju schopnosť konkurovať. Iniciatíva digitálnej transformácie, často rozsiahla,