WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard – Panel (Dashboard)

Estimated reading: 2 minutes 77 views

Panel vytvára možnosť vytvoriť si vlastnú skupinu komponentov(widgetov), ktoré slúžia na vizualizáciu nameraných, vypočítaných alebo inak získaných údajov. 

Panel pre lepšie porozumenie vnútorného obsahu umožňuje evidovať nasledovné polia a informácie.

Zoznam a význam jednotlivých polí

Názov

Do poľa názov je možne vložiť nami požadovaný názov nami vytváraného panelu. Prepnutím tlačidla príslušného jazyka je to možné uložiť aj vo viacerých jazykoch. 

Skupiny

Do poľa Skupiny je možné vložiť (vyklikať) zoznam častí menu, pre ktoré je zobrazenie vytváraného Panelu relevantné. 

Popis

Umožňuje doplniť popisné informácie lepšie dokresľujúce obsah Panela. Toto pole nie je povinné. Rovnako aj túto informáciu je možné udržovať vo viacerých jazykoch kliknutím a prepnutím na pole príslušného jazyka.

Po stlačení tlačidla založení Uložiť panel vznikne nový panel na ktorom sa nachádzajú všetky vpísané informácie.

V prípade potreby je možné pre vytvorený Panel cez ikonu () vpravo hore zmeniť alebo zmazať daný Panel.

Cez režim Editovať je možné doplniť zoznam jednotlivých existujúcich používateľov v systéme WorkSys a nastaviť im formu prístupu k vnútorným komponentom Panelu. Iný ako vlastník Panelu nemá možnosť meniť nastavenie prístupov k nemu.

Zanechať komentár

CONTENTS