WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Import údajov z Excel-u (CSV)

Estimated reading: 3 minutes 3 views

Najčastejším zdrojom údajov do digitálnych entít zakladaných vo Factory Studiu sú samotné integrované zariadenia, ktoré posielajú údaje do Digitálnych entít. 

Veľmi častým prípadom však býva potreba importu údajov z Excelu. Zároveň táto funkcia pomáha preklenúť potrebu počiatočného importu dát z iného softvéru. Rovnako dobre však môže poslúžiť ako integračný nástroj pre pravidelnú konsolidáciu firemných excelovských súborov do spoločnej dátovej platformy WorkSys.Space bez potreby programátorských kapacít.

V prípade ak Digitálna entita umožňuje import externých údajov sa v časti definície zariadenia (Digitalnej entity) zobratí záložka Import data

 

Postup krokov je veľmi jednoduchý.

Krok 1 (Step 1) – umožňuje vyexportovať prázdny template budúceho importného súboru. Export sa vykoná ako CSV UTF-8 (oddelené čiarkami) (*.csv) súbor.    

Následne otvoríme súbor v aplikácii MS Excel a všetky polia primárne pri importe ponecháme ako textové. 

Krok 2 (Step 2) – v aplikácii MS Excel vyplníme súbor potrebnými hodnotami. Počas vypĺňania môžeme plne využívať všetky vlastnosti excelu, vrátane vzorcov a pod.

Je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:

  • pri číslach nepoužívať žiadny separátor tisícin
  • pri číslach použiť bodku „.“ ako separátor desatinných miest
  • dodržať formát dátumu a času pre pole timestamp. (Preto pri exporte systém vygeneruje aktuálny čas v správnom formáte). 

Údaje celého riadka budú uložené k dátumu a času  uvedenom v poli timestamp

Po vyplnení potrebných údajov sa obsah súbor uloží ako CSV UTF-8 (oddelené čiarkami) (*.csv) a súbor je pripravený na import.

Krok 3 (Step 3) – potiahnutím súboru  do vybraného priestoru nahráme vyplnený CSV súbor.  

 

Krok 4 (Step 4) – Systém automaticky vykoná kontroly vstupných dát na správny formát a vypíše štatistiku výsledných kontrol.  Ak ste spokojný s kontrolami, tak stlačením tlačidla Upload to server s vykoná import všetkých validných údajov.  

Zanechať komentár

CONTENTS