WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys simplicity is the ultimate sophistication

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Import údajov z Excel-u (CSV)

Estimated reading: 3 minutes 39 views

Najčastejším zdrojom údajov do digitálnych entít zakladaných vo Factory Studiu sú samotné integrované zariadenia, ktoré posielajú údaje do Digitálnych entít. 

Veľmi častým prípadom však býva potreba importu údajov z Excelu. Zároveň táto funkcia pomáha preklenúť potrebu počiatočného importu dát z iného softvéru. Rovnako dobre však môže poslúžiť ako integračný nástroj pre pravidelnú konsolidáciu firemných excelovských súborov do spoločnej dátovej platformy WorkSys.Space bez potreby programátorských kapacít.

V prípade ak Digitálna entita umožňuje import externých údajov sa v časti definície zariadenia (Digitalnej entity) zobratí záložka Import data

 

Postup krokov je veľmi jednoduchý.

Krok 1 (Step 1) – umožňuje vyexportovať prázdny template budúceho importného súboru. Export sa vykoná ako CSV UTF-8 (oddelené čiarkami) (*.csv) súbor.    

Následne otvoríme súbor v aplikácii MS Excel a všetky polia primárne pri importe ponecháme ako textové. 

Krok 2 (Step 2) – v aplikácii MS Excel vyplníme súbor potrebnými hodnotami. Počas vypĺňania môžeme plne využívať všetky vlastnosti excelu, vrátane vzorcov a pod.

Je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:

  • pri číslach nepoužívať žiadny separátor tisícin
  • pri číslach použiť bodku „.“ ako separátor desatinných miest
  • dodržať formát dátumu a času pre pole timestamp. (Preto pri exporte systém vygeneruje aktuálny čas v správnom formáte). 

Údaje celého riadka budú uložené k dátumu a času  uvedenom v poli timestamp

Po vyplnení potrebných údajov sa obsah súbor uloží ako CSV UTF-8 (oddelené čiarkami) (*.csv) a súbor je pripravený na import.

Krok 3 (Step 3) – potiahnutím súboru  do vybraného priestoru nahráme vyplnený CSV súbor.  

 

Krok 4 (Step 4) – Systém automaticky vykoná kontroly vstupných dát na správny formát a vypíše štatistiku výsledných kontrol.  Ak ste spokojný s kontrolami, tak stlačením tlačidla Upload to server s vykoná import všetkých validných údajov.  

Zanechať komentár

CONTENTS