WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Jednoduchosť WorkSys je najvyššou sofistikovanosťou

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Dashboard – Ľavé menu

Estimated reading: 3 minutes 59 views

Ľavé menu, alebo strom typov zariadení slúži ako graficky ovládaný filter zariadení zobrazovaných na mapovom podklade. V najvyššej úrovni (zbalený zoznam) sú ukázané kategórie zariadení. Rozbalením kategórie sa zobrazia pod kategória a následne konkrétne aplikácie zariadení (napríklad Osvetlenie). Pri každej položke zoznamu sa nachádza políčko na aktiváciu daného filtra. Aktiváciou/deaktiváciou položky vyššej úrovne sa súčasne aktivujú/deaktivujú aj všetky jej vnorené položky.

V hornej časti menu sa nachádzajú prepínače, ktoré filtrujú samotný zoznam kategórií:

Zobraziť aj prázdne – ak je prepínač zapnutý, zobrazujú sa v ľavom menu aj položky, ktoré nemajú priradené žiadne digitálne objekty ( body alebo polygóny na mape).

Zobraziť aj virtuálne – v prípade ak má objekt v poli Status hodnotu virtual a prepínač je zapnutý, tak sa bod na mapovom podklade vizualizuje. 

Iba vybrané menu – ak je prepínač zapnutý, zobrazujú sa len položky stromu, ktoré mal dovtedy používateľ zakliknuté. Používa sa pre zjednodušenie štruktúry položiek ľavého menu.

Aktuálny stav filtra priamo ovplyvňuje zobrazenie zariadení na mape. Ak nie je aktívna žiadna kategória zariadení, tak na mape nie je zobrazené žiadne zariadenie. Nastavenie filtra na ľavom menu sa dynamicky prenáša aj do nastavení filtra v rámci okna Filter.

Pri rozbalení zoznamu kategórií do najnižšej úrovne je pri každej položke piktogram oka. Po jeho kliknutí sa zobrazí nastavenie podmieneného vyfarbenia daného typu zariadenia podľa hodnoty vybraného atribútu (napríklad stav zariadenia, alebo jas svietidla). Podmienené vyfarbenie umožňuje rýchlu vizuálnu kontrolu stavu zariadení na základe hodnoty parametrov zariadení. Atribúty zariadení, ktoré podporujú podmienené vyfarbenie sú definované definíciou typu zariadenia a v spolupráci s implementačným partnerom je ho možné upraviť podľa potreby zákazníka. 

Zanechať komentár

CONTENTS