WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

EcosystemStore – Ľavé menu

Estimated reading: 1 minute 11 views

Ľavé menu, alebo strom oblastí slúži ako graficky ovládaný filter pri zozname načítaných Panelov.

Pri každej položke zoznamu sa nachádza číslo popisujúce počet evidovaných riešení.

Zoznam zobrazovaných Panelov sa selektívne mení na základe zakliknutých kategórii. V prípade, že nie je zakliknutá žiadna kategória, zobrazujú sa všetky používateľom vytvorené, alebo aj pre neho zdielané Panely. 

Zanechať komentár

CONTENTS