WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performace Dashboard – Komponenty panelu (Widgety)

Estimated reading: 4 minutes 71 views

Komponent predstavuje vizuálne miesto pre jeden objekt (graf, obrázok, video a pod.) s ľubovoľne nastaviteľnou šírkou a výškou v príslušnom Panely.  Panel samozrejme môže obsahovať viac Komponentov. Na vytvorenie nového komponentu panelu sa používa tlačidlo po otvorení príslušného Panelu s názvom Vytvoriť nový komponent.  

Je potrebné zadať všetky vstupné polia. 

Zoznam a význam jednotlivých polí

Názov

Do poľa názov je možne vložiť požadovaný názov vytváraného komponentu. Prepnutím tlačidla príslušného jazyka je to možné uložiť aj vo viacerých jazykoch. 

Popis

Umožňuje doplniť popisné informácie lepšie dokresľujúce obsah Komponentu. Toto pole nie je povinné. Rovnako aj túto informáciu je možné udržovať vo viacerých jazykoch kliknutím a prepnutím na pole príslušného jazyka.

Typ

Do poľa Typ je možne vybrať typ objekty, ktorý bude obsiahnutý v danom komponente.

Zoznam jednotlivých Typov objektov

KPI

KPI predstavuje grafickú interpretáciu údajov uložených v systéme WorkSys. Typy ako aj možnosti vytvorenia variant KPI je popísaný ďalších častiach.

Obrázok

Umožňuje vložiť obrázok do príslušného komponentu. Definícia obrázku je v podobe URL linky.

Video

Umožňuje vložiť video do príslušného komponentu. Definícia obrázku je v podobe URL linky.

 

Textové pole

Umožňuje vložiť text a následne ho naformátovať, aby bolo možné pripraviť plnohodnotný grafický vizuál reportu.

iframe

Umožňuje vložiť externý obsah webu v podobe URL linky. 

Vizuálna zmena alebo premiestnenie komponentu

Pre zmenu polohy, alebo veľkosti Komponentu je potrebné mať zapnuté políčko Editovať (v riadku s názvom panelu).

Následne je možne kliknutím a podržaním myši na nadpisovom riadku komponentu presúvať daný komponent po panely. Systém si automaticky „upratuje“ ostatné existujúce komponenty Panelu.    

Pri potrebe upraviť veľkosť komponentu je potrebné kliknúť na dolný pravý roh (vizuálne ohraničený malou čiernou obrubou) a potiahnutím upraviť veľkosť komponentu.

Systém si automaticky „upratuje“ ostatné existujúce komponenty Panelu.    

Upozornenie: Ak nie je zapnutý Edit, hore uvedené funkcie nie sú k dispozícii.  

Zanechať komentár

CONTENTS