WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performace Dashboard – Tvorba komponentu typu Textové pole

Estimated reading: 1 minute 39 views

Komponent typu Textové pole sa používa v Paneloch pre tvorbu nadpisov a hlavičkové označovanie blokov komponentov. 

Po výbere komponentu Textové pole sa zobrazí nasledovná obrazovka, ktorá umožňuje bežne formátovanie textu a nastavovanie typu textu. 

Poznámka: Pri Komponente typu Textové pole nie je potrebné vyplniť polia Názov ani Popis, lebo samotný text je mnohokrát plne postačujúci.

Zanechať komentár

CONTENTS