WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Výhody a princípy WorkSys platformy

Estimated reading: 2 minutes 75 views

WorkSys je otvorená platforma integrujúca viaceré aplikácie, ktoré tvoria inteligentné miesto / fabriku / firmu.

Platforma WorkSys IoT prináša mnohé zaujímavé výhody,  implementačnú rýchlosť a efektivitu, ktorá pomáha firmám pri implementácii procesov digitalizácie . Platforma je horizontálne škálovateľná a je vybudovaná s použitím  „open-source“ technológií pre väčšiu bezpečnostnú transparentnosť. 

Je možné zabezpečiť aj geografické clustrovanie a vysokou dostupnosťou. Jej naozaj silnou výhodou je robustnosť a vysoká miera efektivity a flexibility. To znamená, že každý jeden uzol dokáže spracovávať a riadiť desaťtisíce až státisíce zariadení. 

Platforma s používateľom komunikuje cez web rozhranie, čím sa stáva široko dostupnou pre väčšinu zariadení. Veľmi efektívne dokáže spracovávať a spravovať pravidlá správania na základe údajov bez ohľadu na vznik alebo pôvod údajov. 

 

Popis vrstiev architektúry systému (od EDGE až po Cloud)

Systém WorkSys dokáže pokryť všetky vrstvy IT architektúry. Vďaka efektívnej a škálovateľnej EDGE vrstve  dokáže pospájať technológie, ako aj softvér do efektívne koncentrovaných miest a homogenizovať a zefektívniť dátový transport do cloud vrstvy. 

EDGE vrstva je zvyčajne inštalovaná vo výrobnej alebo logistickej časti firmy a zároveň vytvára miesto pre dočasný backup údajov v prípade straty konektivity na cloud vrstvu. Prenos údajov do cloud vrstvy zväčša obchádza „bežný“ internet a vďaka IPSec tunelom je plne bezpečný, bez možnosti „odchytávať“ údaje počas prenosu. Bezpečnosť systému WorkSys je jedným z jeho dominantných predností.   

Zanechať komentár

CONTENTS