WorkSys

WorkSys

Did You Know?

With WorkSys, there is no risk of vendor lock in.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Dashboard – Grafické prvky na hornej lište

Estimated reading: 4 minutes 89 views

Horná lišta je trvalo prítomná počas celej doby používania  časti Factory Dashboard. Predstavuje miesto, kde má používateľ vždy k dispozícii všetky dôležité funkcie (filtre, online podpora, voľba jazyka platformy a iné).  

https://online.worksys.space/wp-content/uploads/2022/10/FD_horna_lista_vseob.jpg
Zobrazenie hornej lišty vo Factory Dashboard

Zoznam grafických komponentov na lište

Rýchlý výber modulu

Táto časť umožňuje rýchle prepnutie modulu bez potreby použiť Domovskú obrazovku platformy. 

KPI

Stlačením ikony KPI sa v dolnej časti (pod spodnou lištou) zobrazí zoznam vytvorených grafových KPI v závislosti na oblasti označené v ľavej časti stromovej štruktúry menu. Rovnako sa pod dolnou lištou zobrazuje zoznam Performance Dashboardov relevatných pre výber z ľavého menu. 

Okno KPI (Key Performance Indicators – kľúčové ukazovatele výkonu) slúži na rýchle vytvorenie grafickej reprezentácie zaznamenaných dát pre ich analýzu v čase, alebo pre porovnanie s inými dátami. Okno KPI sa zobrazí aktiváciou príslušnej ikony na hornej lište alebo ikony na spodnej časti obrazovky (Ukázať všetko). 

Filter

Stlačením ikony Filter sa v samostatnej obrazovke sa konsolidovane  zobrazí detail všetkých typov filtrov (zoznam oblastí označených v pravom menu, výber objektov z ľavého menu ako aj vybrané schémy podmieneného vyfarbenia.

Výber režimu údržby

Dropdown menu (Rozbaľovacia ponuka) umožňuje vybrať režim údržby odpovedajúci vybranej časti technológie alebo softvéru. Možnosti používateľa sú plne závislé na pridelených údržbových oprávnenia. V prípade ak sa Vám tento komponent nezobrazuje, nemáte pridelené žiadne údržbové opravenenie.   

Vyhľadávacie okno

Ak poznáte názov objektu, tak jeho napísaním do vyhľadávacieho okna, vám ju ponúkne na kliknutie a zrýchľuje tak hľadanie objektov pri systémoch s väčším počtom digitálnych bodov.

Výber jazyka pre web grafické rozhranie

Kliknutím na danú ikony, si viete plynule prepnúť komunikačný jazyk bez potreby sa zo systému odhlásiť.  Medzi základne inštalované jazyky patrí (Slovenčina, Čeština, Angličtina, Nemčina). V prípade potreby, vie dodávateľ doplniť ďalší potrebný jazyk.

Alarmy (Watcher)

Kliknutím na danú ikony, sa zobrazí zoznam zadaných alarmov. Rovnako je to cesta, kade zadať nové alarmy. Cieľom je vlastnosť, kedy platforma stráži Vami zadané hraničné hodnoty údajov z digitálnych objektov, bez ohľadu na miesto ich vzniku.   

Online podpora

Kliknutím na danú ikony, sa zobrazí možnosť spustiť online podporu (Helpdesk) alebo sa prepnúť na online dokumentáciu.   

Profil používateľa

Kliknutím, sa zobrazí možnosť zmeniť cez Nastavenie doteraz používané heslo, alebo sa korektne odhlásiť z WorkSys platformy (Odhlásenie).

Zanechať komentár

CONTENTS