WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys simplicity is the ultimate sophistication

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Pojmy, skratky a symboly

Estimated reading: 2 minutes 72 views

GPS súradnice

Predstavujú jednoznačne určené miesto (lokalitu) objektu na mape (mapovom podklade).

Polygón

Je mnohouholník poskladaný z GPS súradníc, z ktorého je vytvorená každá štruktúra objektu v dvojrozmernom, alebo trojrozmernom priestore zobrazenom na monitore počítača. 

Panel (angl. Board)

Predstavuje základný objekt Performance Dashboardu, do ktorého môžem vytvoriť vlastné Komponenty, ktorý vlastní len používateľ, ktorý ho vytvoril. Ten však môžeme Panel zdieľať s inými používateľmi systému vo vlastníkom vybranom režime možných úoprav (zobrazenie alebo zmena).

Komponent (angl. Widget)

Komponent predstavuje vizuálne miesto pre jeden objekt (graf, obrázok, video a pod.) s ľubovoľne nastaviteľnou šírkou a výškou pre príslušný Panel.

iframe

Inline frames, sa bežne označuje ako „iframe“,  je jediný typ „rámčeka“ povoleného v HTML5. Tieto „rámčeky“ obsahujú časť inej web stránky, ktorá je vložená do vašej web stránky. Akoby výrez.  V zásade je iframe  oknom prehliadača vložené vo vašej web stránke. Medzi najčastejšie používané iframe patrí  google mapa a  video z YouTube. 

Digitálna entita

Predstavuje digitálny obraz zväčša fyzického zariadenia, do ktorej sa posielajú údaje. V určitých prípadoch môže byť digitálna entita aj nástrojom na koncentrovaný zber špeciálne usporiadaných údajov (napr. spotreba elektrickej energie podľa nákladových stredísk) bez ekvivalentu fyzického zariadenia. Ide však o rovnako kvalitný zdroj údajov pre ďalšie spracovanie.

Zanechať komentár

CONTENTS