WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard – Ovládacie prvky Komponentu (Widget-u)

Estimated reading: 3 minutes 33 views

Performace Dashboard ponúka rýchle a prehľadné zobrazenie a zdieľanie údajov, nekomplikovanú analýzu údajov a lepšiu kontrolu a správu aktív internetu vecí. Okrem toho umožňuje firmám na báze údajov nájsť doteraz neobjavené poznatky, robiť efektívnejšie obchodné rozhodnutia v reálnom čase a odhaliť nové vyhliadky na rast alebo úspory. Pomocou komplexnejších informačných panelov v Performance Dashboarde so stále sa zlepšujúcimi nástrojmi, si môžete ľahko spracovávať svoje údaje do grafov bez potreby programátorských kapacít. Môžete ľahko získavať užitočné štatistiky z vašich údajov oveľa rýchlejšie a transparentnejšie, čim ľahko získate konkurenčnú výhodu.

Aj pre tento účet existujú funkcie na samotnom komponente, ktoré pomáhajú šetriť Váš čas a zvyšovat rýchlosť získania  informácii v reálnom čase.

Nastavenie režimu aktualizácie údajov na grafe

Touto ikonou je možne vnútiť manuálny update.

Prepínačom Automatické obnovenie si volite režim, či sa dané grafy majú automaticky obnovovať. Za prepínačom sa zobrazuje číslo o počte zobrazovaných bodov (bucketov) do grafu v závislosti na hodnotách výberových kritérii.  

Do poľa Interval obnovenia nastavujete počet minút po ktorých sa údaje z grafov automaticky aktualizujú.

Možnosť zobraziť komponent z PD na celú obrazovku

Stále viac sa WorkSys panely objavujú ako súčasť samotného procesu výroby na obrazovkách na linke. Jednoduchým rozklinutím ikony (viď. obrázok) si je takto možne zväčšiť akýkoľvek komponent na celú obrazovku (napr. aktuálny celozmenový priebeh OEE) a jednoduchým stlačením klávesy ESC ju znova vrátiť do pôvodného stavu. 

Vďaka možnosti vkladať do komponentu aj obrázky, video, či iné časti firemných softvérov napojiteľných cez iframe (umožňuje zahrnúť obsah z externých zdrojov na vaše stránky worksys), je to rovnako dobrý tip pre návodky alebo montážne manuály

 

Zanechať komentár

CONTENTS